Kategoriarkiv: Filosofi, Etik och Samhälle

På denna sida förekommer mina tankar och funderingar kring större och mindre händelser och skeenden

Brott och Straff

Det är en ganska märklig värld vi lever i kan tyckas. Just nu ”rasar” (för att tala skandalblaskarubriker) alla media över mäns beteende i den s.k. #metoo – rörelsen. Olika kändisar har över en natt fått se sina liv rasa samman sedan de hamnat i det mediala drevets fokus. Martin Timell, en person som genom åren gett oss många mysiga byggrelaterade program visade sig vara… Ja, vad har han egentligen visat sig vara? Raden av personligheter/kändisar som anges ha betett sig på olika sätt kränkande eller trakasserande mot kvinnor, ökar för varje dag.

Det börjar bli en intressant lista av verifierade och påstådda s.k. kändisar som plockats bort från scenen. En var en känd ”feminist” på Aftonbladet, som häcklat och tokförklarat alla som inte var politiskt korrekta feminister. Men så öppnade sig #metoo floden och i denna spolades herr Virtanen, f.d. politiskt korrekt med, när han visade sig vara en riktig snuskgubbe istället för den snövita oskulden.

Visst kan det vara så att det anas ett litet smil av skadeglädje hos många när så många celebriteter får stå till försvar inför gatans parlament.

Men, vi ska inte glömma att i rättsstaten Sverige är man inte skyldig förrän man dömts av en svensk domstol.

Flera av dessa ”fall” är nu föremål för brottsundersökningar, även om jag och många med mig, tvivlar på att det kommer att leda till fällande domar, mer än i något enstaka fall. I sociala media och bland folk är de alla redan dömda – utan rättegång. Konsekvenserna av detta är långtgående för de utpekade männen, de förlorar i många fall sin arbetsidentitet och sin utkomst, de blir paria i det samhälle som nyss omhuldat dem, frun lämnar i många fall dem. Vi har, för män, återfått den offentliga skampålen som inte varit aktiv de senaste åtminstone hundra åren.

Jamen, om de är skyldiga då, kanske du invänder!?

Javisst, kanske är de skyldiga, men för dessa gäller inte proportionalitetsprincipen, dvs att brott och straff ska stå i paritet med varandra. Låt oss anta att en man på en fest slänger ur sig till en kvinna att ”fan va du är läcker skulle inte vi kunna …?” eller liknande dumma uttalanden. Om han sedan blir påkommen och medialt uthängd för detta så riskerar han allt som han med stor möda kan ha byggt upp under decennier. I en del av fallen som fått stor medialt fokus anges att männen ifråga även har våldtagit en eller flera av de kvinnor han/de mött. Detta är naturligtvis fruktansvärt och ska självfallet utredas av Polisen.  Samtidigt så är det så att Aftonbladet, Expressen och de andra tabloiderna tjänar stora pengar på lösnummerförsäljningen av dessa ”kändisfall”. Ingen personanonymitet där inte. Allt detta sker på medias första sidor, medan en ung okänd flicka/kvinna som anmäler en brutal våldtäkt omtalas i en liten enspaltare på sidan 17 el dyl och får se sitt ”fall” avskrivas av Polisen, med vändande post. Kanske måste hon rentav fortsätta möta sin förövare varje dag i skolan eller på jobbet. För henne finns ingen #metoo rörelse som bistår.

För mig som enskild person med en viss distans såväl geografiskt som analytiskt till allt detta, så framstår, och nu förstår jag att jag i likhet med Alexander Bard retar mäktiga kvinnor-makt-koncentrationer, men för mig framstår många av dessa  angivna ”kändistrakasserier” som tämligen hanterbara eller borde vara det. Min upplevelse är i detta fall att, med undantag av grova fysiska kränkningar som våldtäkt, misshandel och handlingar av typ stalkning, så blåser man i många fall upp ganska klumpiga men likaledes förhållandevis oskyldiga eller oavsiktliga manliga beteenden till astronomiska proportioner.

Som förälder har jag alltid inpräntat i mina döttrar att ”stå på dig, annars gör någon annan det” och om du upplever att någon beter sig konstigt eller uttrycker sig konstigt, så ställ denne omedelbart till svars med frågan ”hur menar du?”.

Ett exempel på hur man kan hantera dåliga mansbeteenden är den påstått sanna historien om för ca 25 år sedan när den urmanliga gruvmiljön i Malmfälten började befolkas även av kvinnor och vid det här tillfället stod den unga, i många mäns ögon, paranta kvinnan i en personalhiss då en man i mängden klappade henne på ändan och hävde ur sig att ”fint litet aschel, skulle nog kunna tänka mig att ge dig en omgång”. Kvinnan ifråga hade gott skinn på näsan och vände sig mot den flabbande mannen och tog ett bastant tag om dennes klockspel varpå hon uttalade så att alla andra i hissen hörde det ”om man har så liten kuk som du så ska man inte ens drömma om att få sätta på mig”. Efter att ha avslutat detta med en rejäl kläm av sagda organ klev hon ur hissen. Det blev tämligen tyst i skiftlaget och hon blev aldrig mer antastad och förövaren försökte heller aldrig sådant mera.

Vad lär vi oss av detta? Jo att det ligger på kvinnans ansvar att inte tåla trakasserier för att åratals efteråt ställa sig upp och yla med vargarna när någon hängs ut. Någon gång måste även ett sådant ”brott”  bli preskriberat.

Förstå mig rätt, en rättsstat och demokrati kräver att man ska ställas till svars för sina handlingar, men även att man har rätt att få chansen till en rättegång innan man döms.

Som vi kunnat läsa och höra de senaste året så är poliserna så överlastade med fel sorts arbete att många allvarliga brottsanmälningar, som gruppvåldtäkter och liknande vanligtvis mot unga eller ensamma kvinnor och flickor, läggs ner inom några dagar efter anmälningarna hamnat hos Polisen, trots att Polisen försetts med allehanda olika bevis och indicier. Dessa unga tjejer och kvinnor får sina liv förstörda och långvariga trauman drabbar dem, men där finns ingen #metoo-rörelse som ställer upp. Som privatperson undrar man naturligtvis OM det kan vara så att det faktum att förövaren/förövarna i en majoritet av dessa fall är asylsökande och/eller personer som fått uppehållstillstånd och att de uteblivna utredningarna beror på att det blir ”för utpekande” och politiskt inkorrekt att utreda dessa. Med tanke på att för de kändisar som nu är utpekade som förövare i mediastormen, för dem verkar det inte finnas någon resursbrist hos myndigheterna.

När det samtidigt sker att asylsökande (speciellt afghanska och somaliska män) begår sådana grova och gravt kränkande brott, som omedelbart läggs ner, så förstärks bilden och åsikten hos allmänheten att vi inte lever i en rättsstat och demokrati. För att citera boken ”Djurfarmen” av George Orwell, ”vi är alla lika, men vissa (grisarna) är mer lika än de andra djuren”. Man hör sansade människor som vanligtvis inte uttrycker sig alltför hårresande säga saker som  ”vi vill fan inte ha hit såna där gangsters” eller ”om det skulle drabba min dotter, så vet jag fan inte vad jag skulle göra”. Sådana uppfattningar är inte något som kommer utav människors främlingsfientlighet eller rasism, utan handlar om att många många börjat tappa tron på det rättvisa och ser handfallenheten hos det demokratiska svenska samhället. Ännu är detta hanterbart men naturligtvis drabbar denna syn alla, dvs majoriteten av asylsökande, som ju är människor som försöker följa lagar och vill leva som vanliga ”svenssons”.

På liknande sätt som metoo-rörelsen vuxit som en flodvåg riskerar vi att vanliga människor förvandlas till en lynchmobb när de ser att samhället står förlamat inför gruppvåldtäkter o liknande brott och tar ”lagen” i egna händer. Fortsätter vi på den nu påbörjade ”resan” mot ett otryggt samhälle, så kan vi befara att vi får ett samhälle där man i likhet med vad som sker på sina håll i USA, folk beväpnar sig och skjuter på befarade och verkliga förövare. Min fråga; -Är det ett sånt samhälle vi vill se växa fram?

Älgjakt och tilldelning – räknekunnighet?

Läste i Norrbottens Kuriren för en tid sedan en artikel (27/7 2017) författad av Olle Andersson i Vitå, en sedan många år känd och aktad jaktprofil i byn. Han beskrev där hur svårt det där med matematik kan vara, speciellt för statliga tjänstemän i Länsstyrelsen i Norrbotten.

Inför årets älgjakt, i likhet med tidigare år ska en tilldelning av älgar som får skjutas på ett jaktområde beslutas. I den gruppering som äger besluten, den s.k. Älgförvaltningsgruppen (ÄFG), sitter representanter för de stora skogsägarna (i majoritet) som Sveaskog, SCA, liksom privata storägare, därtill finns jägarsidan representerad (minoritet).

Om man generaliserar så kan man säga att skogsägarna vill att snart sagt alla älgar ska skjutas bort då de stör skogsdriften (notera att jag inte skrev orden skogsbruk och viltvård). På den lilla änden av bordet sitter jägarnas representant och manar till besinning då vi alla är betjänta av en livskraftig, men kontrollerad, viltstam, även av älgar.

Alltnog, de sätter sig ner med sina vässade pennor och framför sig har de resultatet av årets inventeringar som visar hur många djur som fanns inom respektive observationsområde per ett visst datum. Till sin hjälp har de även tilldelning från föregående år och utfallet av dessa tilldelningar.

De börjar skapa ett tilldelningbeslut förhoppningsvis baserat på inventeringsdata.

Så kommer de till Råneå Jaktkrets och Älgförvaltningsområde 05, dvs det som bl.a innefattar Vitån, och då börjar det där med matematiksvårigheterna uppstå i gruppen.

För några år sedan skrotades det då befintliga Vitå Viltvårdsområde omfattande ca 6000 ha, efter en del misshälligheter, och ur askan steg två nya föreningar Vitå Jaktvårdsförening med knappt 4000 ha och Vitå Jaktsällskap med ca 1500 ha. Resterande utgjordes/utgörs av markägare som inte vill lägga in sina marker i den ena eller andra föreningen utan ställt dessa ”neutralt”, vilket innebär att ingen av de två jaktföreningarna får jaga på dessa marker.

Bilden kompliceras av att det tidigare sammanhållna Viltvårdsområdet delats upp på ett sätt som i vissa delar (huvudsakligen där Vitå Jaktsällskap jagar) liknar ett lapptäcke. Vitå Jaktvårdsförenings marker utgörs av två stora väl sammanhållna områden och en mindre del som lappar i ett lapptäcke.

Ett betydande antal av Jaktsällskapets marker utgörs av markstrimmor som inte är mer än 100 meter breda (i några fall så lite som 50 m breda remsor) och kan ha en längd av ca en kilometer.  På dessa, inser den jaktkunnige, kan man (eller bör man inte) jaga med hundar eftersom risken är så uppenbar att hunden går över på Jaktvårdsföreningens marker. På motsvarande strimmarker som Jaktvårdsföreningen förfogar över sker ingen hundassisterad jakt och överhuvudtaget sker jakten på dessa Jaktvårdsföreningens ”marksnuttar” i väldigt liten omfattning. För Jaktsällskapet är situationen den att man inte har så många optioner utan måste jaga på dessa, i och med avsaknad av större sammanhållna områden.

Den flyginventering som Vitå Jaktvårdsförening genomför årligen omfattar av uppenbara skäl även de marker som Jaktsällskapet har, detta eftersom det är i stort sett omöjligt att särskilja den ena föreningens marker från den andras. Flyinventeringen speglar sålunda tillgången av älg på hela det forna Vitvårdsområdet.

Baserat på denna flyginventering, som sker under vårvintern med inget skyddande lövtäcke närvarande och som även avrapporteras till Älgförvaltningsgruppen, framlägger Jaktvårdsföreningen sin önskade älgtilldelning. Jaktsällskapets inventering, baserat på iakttagelser på spår och iakttagna älgar nere i skogen, som det sägs, tillställs också Älgförvaltningsgruppen.

Då kan man tycka, åtminstone anser jag det, att det är relativt enkelt att genomföra en tilldelning. Man kan enkelt lägga samman de båda föreningarnas marker och utifrån den bedömning man gör tilldela respektive förening älgar i proportion till det markinnehav som de båda föreningarna har.  Vitå Jaktsällskap har ett uppgivet jaktbart markinnehav för år 2017 om 1235 ha och Vitå Jaktvårdsförening dito om 3899 ha.

Om man i Älgförvaltningsgruppen beslutar, som i år,  att 16+16 djur ska få skjutas på området i sin helhet så skulle det innebära att Vitå Jaktsällskap ska ha en tilldelning om 1 älg per 160 ha  7,7 älgar vilket vi avrundar uppåt till 4+4  och på motsvarande sätt ska Vitå Jaktvårdsförening ska ha en tilldelning om 24,3 älgar vilket vi avrundar neråt till 12+12.

Hur ser då Älgförvaltningsgruppens beslut ut?

Jo, man tilldelar Vitå Jaktsällskap 5+5 älgar (en älg per 124 ha) medan man ger Vitå Jaktvårdsförening en tilldelning om 11+11 älgar (en älg per 177 ha).

För mig framstår deras beslut, som enligt uppgift inte kan överklagas, som bisarrt och baserat på att;

1) det i gruppen saknas enkel räknekompetens,
2) gruppen består av förståndshandikappade
eller
3) man är inte oväldig i sin myndighetsutövning!

Eftersom det handlar om personer som i sin arbetsroll har ansvarsfulla poster inom Sveaskog, SCA mfl stora företag får man väl anta att räknekunskapen per se finns även om man inte nyttjar den i detta fall. Av samma skäl måste man nog utesluta förståndshandikapp hos gruppen (även om det tar emot lite grann), så då återstår bara en godtyckesbaserad myndighetsutövning vilket jag finner upprörande då det står i strid med de lagar, tjänstemanna ansvar och en jämlik och oväldig myndighetsutövning som svenska myndigheter ska hålla sig till.

Jag kommer därför idag posta ett mail, med ovan angivna sakskälsredovisning, till Landshövding Sven-Erk Österberg såsom varande den för hela Länsstyrelsens myndighet högste chef och ansvarige.

Mitt krav är att han agerar kraftfullt för att undanröja misstankar om vänskapskorruption hos sina tjänstemän i Älgförvaltningsgruppen för Råneå Jaktkrets.

Låt mig i sammanhanget också påpeka att detta år inte är det första och enda år som motsvarande ojämlikhet i älgtillning förekommit i förehållandet Vitå Jaktsällskap/Vitå Jaktvårdsförening.

Om Proportionalitet?

Vi läser snart sagt dagligen, numera mest i form av små notiser, om flickor och kvinnor som blivit våldtagna och fått sina liv förstörda av våldtäktsmän. Häromdagen läste jag en sådan ”notis” som handlade om en specifik våldtäktsman, som begått dussinet eller fler våldtäkter. Han kunde inte utvisas skrevs det, man undrade naturligtvis varför, men det stod självfallet inte. Istället kan man befara att han kommer att fortsätta sin gärning, så snart han kommer ur ”rättsvårdande myndigheters famn”.

Tänk er tanken att folk i någon av dessa våldsoffers närhet, en pappa eller en bror, skulle tappa besinningen och besluta sig för att skipa rättvisa, när samhället inte mäktar. Tänk er också tanken att våldtäktsmannen skulle hittas blödande från ett sår som uppstått när den besinningslöse anhörige genom ett enkelt ingrepp skurit ballarna av våldtäktsmannen, i likhet med vad som dagligen görs  på landets alla veterinärstationer på hingstar som inte ska/bör användas för aveln. Ett enkelt litet ingrepp som görs under lokalbedövning på hästarna, ofta efter ett ganska snabbt tillkommet beslut, man gör det för att hästen med sin hingstighet inte passar för användning i olika sammanhang eller utgör en fara för omgivningen. Skriver media något om dessa kastrationer? Samlas man till demonstrationer över det fruktansvärda i detta? Svaret är nej, man rycker på axlarna och hästen ifråga beskrivs framgent som en valack, en arbetsduglig, men sexuellt oduglig häst som kan fungera som en häst bland andra i hästsamhället, utan risk för omkringvarande ston.

Mina frågor till alla kommer här;

-Hur tror ni media och rättsväsende skulle agera/reagera efter att den ”besinningslöse anhörige” till någon av dessa våldtagna flickor, genomfört en kastration på våldtäktsmannen!? Skulle det hela avhandlas med en notis i lokalpressen!?  Skulle fallet avskrivas av Polis, Åklagare och Rättsväsendet i övrigt, på samma sätt som nu sker i den överväldigande majoriteten av våldtäkter? Och om man skulle gå till lagföring av den besinningslöse, hur långt straff skulle denne få och vilka skadeståndskrav skulle denne få riktad mot sig?

Om det, som i det fall jag nyligen läste om, skulle handla om kastration av en våldtäktsman/person som skulle ha varit utvisad redan efter första våldtäkten, skulle han bli det nu efter kastreringen eller skulle alla tycka så synd om honom, återfallsförbrytaren, att han nu skulle få uppehållstillstånd?  Skulle man kalla den besinningslöse som utfört kastrationen för främlingshatare, rasist eller dylika invektiv? Man kan i andanom se rubrikerna om ”Mannen som fått sitt liv förstört efter ett brutalt bestialiskt överfall av en främlingshatare” och ”Samhället måste ta i med krafttag mot dessa pöbelstendenser” . Man kan med fog även antaga att det faktum att kastreringen företagits på  en våldtäktsman, sannolikt skulle förtigas eller nedtonas av media och Polismakten.

Men, frågar sig den enkla människan, alla flickorna och kvinnorna som blivit våldtagna då, som fått sin trygghet och sina liv, speciellt deras framtida sexliv, spolierade eller åtminstone svårt traumatiserade, vad är deras liv och trygghet värda?

Som rättsväsendet, media och samhället i sin helhet agerar idag, så måste det för den våldtagne upplevas som om vi alla passivt  står och tittar på hur män förstör livet på dem utan att samhället, du, jag, vi alla, agerar på den våldtagne kvinnans/flickans vägnar utan vi låter överfallen och våldtäkterna fortgå. Tryggheten att kunna gå på gator och torg, bevista konserter är borta för många många tusen kvinnor/flickor på grund av alla dessa våldtäktsmän, som inte förstår eller kan ta till sig att ett Nej är ett NEJ är ett NEJ!!!!!

Hur länge ska dessa överfall få fortgå utan att samhället agerar med kraft mot dessa  och SKA DET BEHÖVA GÅ SÅ LÅNGT ATT VANLIGA MÄNNISKOR TAR LAGEN I EGNA HÄNDER, innan samhället förstår den nedbrytande kraft som alla dessa ouppklarade och avskrivna våldtäkter innebär?

Jag ställer de moraliska/filosofiska frågorna – du besvarar dom i ditt hjärta.

Om mäns våld mot kvinnor

Så här sammanfattar  Zosan Inci vid Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige situationen idag;

De sexuella hot- och hatmeddelanden som Roks fått kommer inte från män och pojkar som heter Ahmed, Mohammed eller Ali. Det är vita, svenska män som sitter bakom sina skärmar och hotar med att våldta och mörda oss.
Det bekräftar bara det vi i Roks sagt sedan vi grundades för 33 år sedan, nämligen att mäns sexuella våld mot kvinnor och tjejer förekommer i alla samhällen runt om i världen, oavsett bakgrund och etnicitet.
Visst tycker Roks att det är positivt att det pratas om det sexuella våldet mot kvinnor och tjejer. Men vi behöver uppmärksamma det året runt, och inte enbart när det är festivaltider. Problemet med sexuella övergrepp finns överallt i vårt samhälle, speciellt i våra hem mellan fyra väggar.

Vi säger inte att porren är den enda orsaken till mäns och pojkar sexuella våld och objektifiering av kvinnors samt tjejers kroppar. Men vi vet utifrån våra kvinnojourers och tjejjourers erfarenheter med att möta kvinnor och tjejer som är utsatta för mäns våld att porren är en del i grundproblematiken.
Zozan Inci, Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Som man och boende i Sverige blir jag lika upprörd varje gång jag läser om mäns våld mot någon annan människa, speciellt systematiskt riktad mot kvinnor i allmänhet eller kvinnan i det egna hemmet i synnerhet.

Är det då en korrekt bild som Zosan målar upp?  Är våldet en utbredd företeelse i svenska hem?

På den första frågan vill jag påstå att det är en schabloniserad bild som målas upp. På vilket sätt vill jag styrka detta påstående? Jo, för det första så är våldsbeteende inte sanktionerat i lag och lagtillämpning, dvs det är inte strukturellt betingat utan det är vanliga ”knasbollar” och män med en underlägsenhetskänsla och åtföljande kontrollbehov, som använder våld och våldspåtryckningar i olika former. I den svenska lagstiftningen finns en grundsyn om varje människas okränkbarhet och rätt till att skapa sig det liv de själva väljer, det finns inte någon som kommit till världen för att tillgodose sin pappas, brors eller annan persons behov av att ”familjens heder” inte fläckas genom otillbörligt beteende. Var och en är ansvarig för sina handlingar och val i livet.

På den andra frågan huruvida våld är vanligt förekommande i hemmiljön måste jag svara att det kan jag inte ge något generellt svar på eftersom varje familjs hem är dess ”castle” där insynen för tredje part är mycket liten. Nog har jag genom livet sett kvinnor som haft blåtiror och förklaringen att de ”gått in i en dörr”. Vid några tillfällen, när dessa utsagor uppenbarligen varit försök att skydda mannens i relationen handlingar, har det hänt att jag tittat mannen ifråga djupt i ögonen medan jag förklarat att om det händer en gång till att kvinnan i hueset ”går in i en dörr” så kommer denne man att själv få känna på hur det känns att ”gå in i en dörr” och det kommer nog inte stanna vid det utan mannen ifråga kommer med säkerhet få känna hur det känns att få en stor djävla dörr över hela sig.

Visst är det så att det är männen i relationer som vanligtvis begår de fysiska handlingarna mot sin partner, i kraft av sin fysiska överlägsenhet. Men, utan att på något sätt försvara dessa uslingar, så finns det även relationer där kvinnan är verbalt överlägsen mannen och när en diskussion/ett samtal/ett bråk når till en viss punkt där mannen inte längre har några argument eller förmår argumentera i samma nivå som kvinnan, så utgår från reptilhjärnan order om att ”smocka till”.  Man kan aldrig försvara ett sådant beteende, lika lite som man kan försvara den kränkning som den som använder sin verbala överlägsenhet för att kränka sin partner eller som lever ut det strukturella våldet som vissa kulturer bejakar. Det man kunde önska är att vi kunde handla precis som min mamma och pappa lärde mig att ”de flesta bråk kan undvikas genom att man helt enkelt går därifrån”.  Det löser naturligtvis inte alla hot- och hatsituationer, men kan vara en bra första ansats. De fall där inte detta hjälper får man använda olika avpassade sätt för att hantera våldssituationer.

För man ska inte tro att våld och kränkningar i olika relationer kommer att försvinna för att man tillskapar en  organisation för att hantera våld mot en viss grupp människor. Kärnpunkten är uppfostran där konsekvenser av en dumhet som begåtts ska klart framgå för  den skyldige och inte försvaras, negligeras eller ”äschas” bort.

Är kriminella överrepresenterade i den svenska politiken?

Apropå Sverigedemokraternas Ekeroth som häromdagen dömdes för misshandel i ett bråk i en krogkö kom jag att fundera kring om det är en enstaka händelse att några av våra förtroendevalda beter sig och hamnar i rätten.

Bland media finns en stark övertygelse av att Sverigedemokraterna består av bråkstakar och skurkar och det mycket omskrivna Ekeroth-fallet, där han nyligen dömdes för misshandel, får illustrera denna ”sanning”. Jag beslöt mig då för att göra en spaning efter en någorlunda korrekt bild av den verklighet som jag tror finns därute. Det borde ha varit en svår uppgift att hitta icke-Sverigedemokrater som är dömda, om den bild som media målar upp är sann. Eftersom varje Sverigedemokratisk förtroendevald som döms även omskrivs i media, har jag inte sökt att sammanställa dessa, utan bara de från de andra partierna, som dömts i svensk domstol.

Efter ett inte alltför stort sökande stötte jag på nedanstående lista på en bloggsida där man räknar upp vilka politiker från de andra partierna som dömts för olika brott. Jag har ingen anledning att tro att listan är falsk eller felaktig då man i varje enskilt fall i den, hänvisar till en beskrivning av brotten. Inte heller har jag stött på några dementier av listan eller dess innehåll i mitt sökande. Eftersom min avsikt inte är att lägga sten på de enskilda personernas börda har jag tagit bort respektive namn och ersatt dessa med respektive namns initialer.

Ingen människa kan leva utan att begå fel ibland eller göra sig skyldig till handlingar som är olagliga på ett eller annat sätt, exempelvis fortkörning, dåligt omdöme i samband med spritförtäring och liknande. Vi allra flesta klarar oss från att hamna i domstol, tack och lov, men vi gör de facto olika dumheter från tid till annan. Dessa dumheter och fel är, förtjänar det att fastställa, inte en del av den svenska samhälleliga strukturen, lagligt förankrad eller fastlagd i någon sharia-paragraf, utan helt enkelt bara dumt beteende och tecken på dåligt omdöme hos enskilda personer.

Jag vill också göra klart att det inte är med glatt hjärta som jag vidarebefordrar listan då den tyvärr visar upp att en del av de människor som vi i förtroende valt till olika politiska uppdrag, inte kan anses leva upp till detta förtroende.

Listan är hämtad från; http://mobil.cyberliv.bloggplatsen.se och så här beskriver bloggaren sin lista;

Brottsdömda 7-klöverpolitiker

Detta dokument listar politiker i C, FP, KD, MP, M, S och V som dömts för brott sedan 2004, och är tänkt att vara en illustrativ motvikt till påståenden om att Sverigedemokraternas företrädare skulle vara särskilt brottsbelastade. Här tas endast fall upp där personer har dömts för brott – inte endast har kronofogdeskulder eller gjort olämpliga uttalanden.

Datainsamlingen grundar sig på medierapportering, vilken ju är mer förekommande när förseelser är grova och förövare kända. Dokumentet kan därför inte ses som en statistisk jämförelse mellan partierna.

I de fall som brott har mörkats av vanlig massmedia, har alternativmedia använts som källa. Ifall dessa händelsevis skulle misstros, går det utmärkt att kontakta rättsväsendets instanser för kontroll.

Personerna listas per parti med för och efternamn enligt mallen: platsen där personen bor eller hade förtroendeuppdrag vid brottstillfället, beskrivning av brottet, år för dom.

Senast uppdaterat: 27 maj 2014

 

Centerpartiet
SA, Burträsk, grovt rattfylleri 2010
BK, Sala, sexuellt ofredande 2011
AK, Lycksele, trolöshet mot huvudman 2013
BM Edsbyn, grovt rattfylleri 2009
P-OZ, Lidingö, bl.a grovt bokförings- och skattebrott 2008
PÖ, Gävle, grovt bedrägeri och grov förskingring 2008
NN, Stockholm, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 2008

Folkpartiet
IB, Uppsala, förargelseväckande beteende 2009
ÅB, Huddinge, försök till köp av sexuell tjänst 2009
JD, Stockholm, grov misshandel, stöld och grovt bedrägeri 2010
CE, Malmö, trolöshet mot huvudman 2005 och stöld 2008
CF, Höganäs, grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning 2014
RF, Göteborg, bedrägligt beteende 2010
MG, Nacka, grov rattfylla 2006
PJ, Stockholm, dataintrång och anstiftan till dataintrång 2007
MJ, Hällevadsholm, förskingring 2006
AK, Västerås, olaga hot och grov vårdslöshet i trafik 2005
BM, Haverdal, försök till köp av sexuell tjänst 2012
MN,  Umeå, bedrägeri och urkundsförfalskning 2010
S-EN, Västernorrland, trolöshet mot huvudman 2005
PO, Ånge, trolöshet mot huvudman 2006
PP,  Landskrona, misshandel och ringa vapenbrott 2012 – skyddstillsyn
KP, Stockholm, rattfylleri 2006
MR, bokföringsbrott 2005
PS, Växjö, rattfylleri 2012

Kristdemokraterna
AC, Oxelösund, barnpornografibrott 2004
TH, Eskilstuna, förargelseväckande beteende 2007
CH, Malmö, förskingring och urkundsförfalskning 2006
EM, Sigtuna, rödljuskörning och bestickning 2006
MR, Stockholm, olaga hot, ofredande och förolämpning 2010
MR, Töreboda, grov kvinnofridskränkning och misshandel 2012
IS, Falun, bedrägeri 2013.                                                                                          XY, Västsverige, sexuellt utnyttjande av underårig 2007

Miljöpartiet
DJAA, försök till mord, grov mordbrand, grovt rån, stämpling till mened och falsk tillvitelse 2012
MED, Göteborg, köp av sexuell tjänst 2014
PG, Täby, rattfylleri 2005
GG, Boden, snatteri 2006, 2008 och 2011
DH, Umeå, häleri 2013
RK, Göteborg, olaga tvång och ofredande 2012, olaga hot, olaga intrång, ofredande och skadegörelse 2014
ML,  Höganäs, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott 2004
RM, Arvika, grov förskingring 2013
GN, Tranemo, olovlig körning 2008, grovt olovligt brukande, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott 2013, två fall av narkotikabrott 2014
PN, Hultsfred, spritsmuggling och snatteri 2011
KP, Hylte, snatteri 2005
MR,  Lilla Edet, narkotikabrott och rattfylleri 2010
MS, Norrköping, ringa narkotikabrott i två fall 2013
BV, Vaxholm, rån 2005, mordbrand och grovt olaga hot 2013
MW, Söderhamn, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 2012
EÖ,  Färjestaden, grovt rattfylleri 2014
CÖ, Stockholm, förförelse av ungdom och olovligt anskaffande av alkoholdrycker 2004

Moderaterna
RA, Älmhult, skattebrott 2005
PA, Laholm, försök till köp av sexuell tjänst 2012
GA, Norrköping, licenssmitning 2006
AB,  Hudiksvall, obehörigt avvikande från trafikolycksplats och otillåten omkörning 2011
TB, Malmö, licenssmitning 2007
MB,  Svenljunga, grovt bedrägeri samt grovt bidragsbrott 2011
PB, Malmö, grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling 2012
MB, Stockholm, licenssmitning 2006
N-EB, Bjurholm, rattfylleri 2011
IB, Gimo, grov förskingring 2010
JC, Kungsbacka, bokförings- och skattebrott, försvårande av skattekontroll 2009
MD, Västerås, bedrägeri 2005
GD, Karlstad, otillbörlig marknadspåverkan 2011
ME,  Sundsvall, rattfylleri 2011
GF, Sotenäs, våldtäkt 2013
HF, Malmö, fortkörning 2011
HG, Blekinge, grov kvinnofridskränkning och grov misshandel 2008
RG, Östra Ryd, köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst 2012, tre våldtäkter mot barn, två fall av sexuellt ofredande samt ett sexuellt övergrepp mot barn och övergrepp i rättssak 2013
RG,  Stockholm, försök till köp av sexuell tjänst 2011
AH, Uppsala, olovligt anskaffande av ­alkoholdrycker 2004
MvH, Hägersten, grov stöld 2009
JH, Norberg, misshandel 2004
PI, Jönköping, vapenbrott 2007
FJ, Grästorp, stöld 2013
JJ,  Härryda, hot mot tjänsteman 2013
TJ,  Östersund, sexuellt utnyttjande av minderårig 2010
PJ, Jönköping, bokföringsbrott 2012
PL, Luleå, olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och medhjälp till misshandel, medhjälp till olaga hot 2005
CL, Skellefteå, hets mot folkgrupp 2011
BL,  Trosa, bokföringsbrott och skattebrott 2012
CN, , Båstad, olaga hot 2010
LO, Vellinge, medhjälp till brott mot miljöbalken 2006
LP,  Östra Göinge, trolöshet mot huvudman 2008
PP,  Åstorp, fortkörning 2008 och 2010
UR, Laholm, bokföringsbrott 2011, grovt bedrägeri 2012
BR, Täby, rattfylleri 2009
JR, Helsingborg, snatteri 2012
LR,  Lund, rattfylleri 2005
MS, Härnösand, grovt rattfylleri 2010
KS, Lerum, grovt skattebrott och medhjälp därtill, grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill, grov förskingring, grov oredlighet mot borgenär, förberedelse till grovt skattebrott, brott mot aktiebolagslagen 2013
HS, Österåker, rattfylleri 2008, 2010 och 2012
FS, Knivsta, ringa misshandel 2009
JS,  Hallstahammar, grovt rattfylleri 2005
JS-E, Stockholm, grovt barnpornografibrott 2010
CSC, licenssmitning 2006
BS, Falun, grovt bedrägeri 2014
HT,  Öckerö, grovt tjänstefel 2010
MT, Bromma, misshandel 2012
WT, Stockholm, stöld 2006
VHBC, Stockholm, olaga intrång, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot och egenmäktigt förfarande 2011
AZ, Torsby, grovt bedrägeri 2013
MÅ, Malung, tre fall av trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott 2013
MÖ, Uppsala, olaga hot 2012
NN,  Göteborg, bokföringsbrott, köp av sexuella tjänster, trolöshet mot huvudman, vårdslöshet i trafik och rattfylleri 2007
XX Sundsvall, rattfylla 2011
XY, Gotland, stöld 2009

Socialdemokraterna
JA,  Stockholm, våldsamt motstånd 2009
JA, Norrköping, köp av sexuella tjänster 2010
KA, Söderköping, köp av sexuella tjänster 2010
UA, Vilhelmina, grovt jaktbrott 2008
MA, Göteborg, olaga hot och sexuellt ofredande 2013                         KA, Härnösand, bestickning 2006
I-MB, Varberg, hot mot tjänsteman 2006
KB, Stockholm, stöld 2012
RB, Umeå, grovt rattfylleri 2006
IBB, Sigtuna, misshandel 2010
J-JC, Visby, misshandel och olaga hot 2005
MC,  Luleå, olaga hot 2010
MAD, Malmö, misshandel 2013
TD, Åmotfors, grovt rattfylleri 2006
AD, Södertälje, olaga vapeninnehav och rattfylleri 2011
AE, Luleå, stöld 2010, snatteri 2009
BE, Nyköping, rattfylleri 2009
CE, Ödeshög, olaga hot 2009
LF, Hudiksvall, fyra fall av bokföringsbrott 2010
MG, Halmstad, grov misshandel 2013
MH, Kalmar, ringa hot mot tjänsteman 2008
JH, Västerås, misshandel 2007
LH,  Uppsala, ohörsamhet mot ordningsmakten 2004
FH, Piteå, bedrägeri 2014
JEJ,  Norrtälje, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 2013
PJ, Trollhättan, rattfylla 2009
BK, Forshaga, grov trolöshet mot huvudman 2014
AK, Älvkarleby, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri 2004
BK,  Trelleborg, vapenbrott och brott mot vapenlagen 2009
G-BL, Malmö, grov förskingring 2010
ML, Lindesberg, försök till trolöshet mot huvudman 2008
TL, Kalmar, olaga hot, stöld, skadegörelse och bedrägeri 2006, bedrägeri 2010, förtal 2011
L-OL, brott mot knivlagen 2010, två fall av misshandel 2012
HL, Storfors, misshandel 2008
UL,  Lidköping, grov förskingring 2011
HL, Luleå, bedrägeri 2014
JM, Malmö, misshandel 2013
B-IN, Åmotsfors, rattfylleri 2014
JN, Timrå, fortkörning 2008
HHN,  Uddevalla, urkundsförfalskning och bedrägeri 2005
MN, Eskilstuna, misshandel 2013
LP, Stockholm, rattfylleri 2009
H-EP, Landskrona, föregripelse mot tjänsteman
MR, Tornedalen, misshandel och olaga tvång 2013
TR, Stockholm, snatteri 2014
AR, Lysekil, olovlig körning och fortkörning 2009, trolöshet mot huvudman 2012
MR, Surahammar, otillbörligt verkande vid röstning 2007
RS, Haparanda, jaktbrott 2010
BS, Bandhagen, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov våldtäkt mot barn 2009
AS, Stockholm, ringa våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning och egenmäktigt förfarande, 2006
RS, Dorotea, skadegörelse 2012
S-OS, Varberg, tre fall av köp av sexuell tjänst 2014
MS, Kalmar, sexuellt utnyttjande av barn 2009
NS,  Skaraborg, dataintrång 2007
ST, Solna, otillbörligt verkande vid röstning, röstfusk 2004
NT, Stockholm, stöld 2011
DWK, Övertorneå, bokföringsbrott 2010
JW, Salem, stöld 2011
SW, Oskarshamn, grovt bedrägeri 2005
XY, Lessebo, förskingring 2006
XY, Stockholm, grovt bedrägeri 2007
XY, Västerbotten, kvinnofridskränkning 2013

Vänsterpartiet
UB, Tierp, olaga hot och flera fall av misshandel 2004, misshandel 2008
HB, Kramfors, sexuellt ofredande mot minderåriga 2008
HDdF, Malmö, stöld 2011
ZH, Järfälla, förtal 2011
AI, Kristianstad, tio fall av våldtäkt 2011
TJ, Mönsterås, misshandel 2010
DK, Svenljunga, dubbelmord och mordförsök 2004
VL, Göteborg, förskingring och urkundsförfalskning 2010
AL, Västerås, trolöshet mot huvudman, grovt brott 2013
R-AL, Ransäter, grov kvinnofridskränkning 2010
LM, Tibro, förskingring 2011
DN, Mariestad, narkotikabrott 2011
AN, Stockholm, störande av förrättning 2005
JN, Stockholm, misshandel och olaga hot 2010
LN, Stockholm, våldsamt upplopp och skadegörelse 2009
SS, Laholm, misshandel 2009
RS, Vara, förargelseväckande beteende 2012
AT, Bengtsfors, rattfylla och fortkörning 2009, rattfylla 2013
NV, Skaraborg, grovt bedrägeri och rattfylleri 2009
KW, Heby, grovt bedrägeri 2011
LV, Oskarshamn, häleri 2009
KZA, Tibro, bedrägeri och bedrägligt beteende 2008, förskingring 2011

 

En känd personlighet, som levde för ca 2000 år sedan  ombads döma i ett mål av äktenskapsbrott, där dåtidens straff var att kvinnan (naturligtvis, inte den delaktige mannen) skulle stenas till döds. Denne vise man, som är mitt föredöme, yttrade då att ”den som är utan skuld kastar första stenen”.  Eftersom det inte då fanns, eller för den delen idag finns,  någon som var/är utan skuld i något sammanhang, så släppte alla de stenbeväpnade personerna sina stenar och gick därifrån.  På samma sätt tycker jag att vi alla bör agera. Istället för att karakterisera politiska motståndare som huliganer, rasister och/eller våldsbenägna, bemöt deras argument med faktabaserad eller visionsbaserad retorik. På så sätt kan allas vårt samhälle bli bättre – för alla.

Det var för övrigt samme kloke man som slängde ut alla handlare och krimskramsförsäljare ur templet. Idag skulle han kanske ha kastat ut alla lobbyister från Almedalen 👍 . Men, vem skulle då ha något politiskt budskap att framföra i något av partierna!? Tankesmedjor, talskrivare, lobbyister som framför särintressen och i sin tur ekonomiskt backas upp av stora företag är ju de förhärskande. Olof Palme som startade hela Almedalscirkusen genom att hålla ett sommartal där roterar nog i graven för hur hans goda initiativ då, idag förvanskats av alla  särintressekrämare i Almedalstemplet.