Kategoriarkiv: Filosofi, Etik och Samhälle

På denna sida förekommer mina tankar och funderingar kring större och mindre händelser och skeenden

Diabetes – söt, ska man vara

Har du tänkt på alla produkter som innehåller en massa onödigt socker? För 15-20 år sedan var saltet fy, fy och man drev kampanjer för att reducera saltintaget. Men, vad kom istället? Jo, socker, socker och åter socker. Kika på innehållsförteckningen på dina matvaror och förskräcks över det söta innehållet. Var och handlade idag och skulle köpa fil eller yoghurt. Så jag tog upp första förpackning som angav med särskild beteckning på framsidan att den bara innehöll 0,5% fett, men när man vände på den och kikade på innehållsförteckningen framgick att den innehöll 12% socker varav 4% var naturligt mjölksocker. Tänk er att i en tallrik fil (ca 2,5 dl) skulle man ha en naturlig fil och sedan tillsätta i storleksordningen två matskedar rent socker.

Enligt ett TV-program som gick häromdagen stoppar varje svensk i sig i snitt 42 kg rent socker per år och sedan är vi frågande till att diabetes börjar bli en farsot/folksjukdom. Socker lär ge  stimuli i hjärnans belöningssystem av samma storlek som en del narkotika ger. Skrämmande, men sant.

Själv syndar jag lite med att dricka kaffe på bit, men ofta blir större delen av sockerbiten kvar när kaffet är uppdrucket. Min tanke är att försöka ta bort sockret på de områden där det inte ska finnas exempelvis kött, skinka, kyckling etc etc.

Upp till kamp emot all onödig sockertillsättning i livsmedel – naturligt söt är slagordet.

Regler, lagar och bristvaran sunt förnuft

I den grupp som nu står i begrepp att bilda en jaktklubb (se tidigare blogginlägg) har man frekvent och grötmyndigt hänvisat till bl.a ”jaktlagsstiftningen”, ”Sveriges lagar” och bespottat de ”hemsnickrade regler” som fanns i Vitå VVO. Den överklagan som senast (eller var det den näst sista?) gjordes kring dessa regler var att Vitå VVO beslutat att jakten skulle avslutas någon timme innan solens nedgång med hänsyn till jaktsäkerhet och möjlighet till eftersök i dagsljus. Denna regel har de själva varit med om att tillskapa vid tidigare jaktstämmor.

Vad tycker du, ska vi även fortsättningsvis kräva att jägare som ska delta i älgjakten måste skjuta en godkänd serie före på älgskjutbanan?

Varför ställer jag den frågan? Jo, enligt gällande jaktlagstiftning finns inget sådant krav, men jag föreställer mig att även de belackare som finns av ”hemgjorda regler” som fanns hos Vitå VVO (och i en överväldigande majoritet av andra VVOn och jaktklubbar i Sverige)  inte vägrat skjuta en godkänd serie före jakten med hänvisning till att jaktlagstiftningen inte ställer några sådana krav!

Vad är då min poäng? -Jo, om det finns goda orsaker till att ställa högre krav än vad lagen kräver, för att säkerställa en säkrare jakt, så är det för mig fullständigt omöjligt  att förstå hur man kan överklaga en sådan regel.

Speciellt svårförståeligt blir när man överklagar beslutet, efter att man själv på ett flagrant  sätt överträtt regeln, och  istället för att ta sitt straff (två dagars avstängning från älgjakten) kräver att straffet ska upphävas och sin sin inlaga hänvisar till den minimilagstiftning som finns i jaktlagen i denna fråga.

Telefonförsäljare en företeelse mer irriterande än sommarens knott – och dyrare!

Samtal till den fasta telefonen, som jag alltjämt har, börjar vanligtvis med att en för mig okänd röst säger ”ja tjena Lasse, jag heter XXX och ringer för att ge dig ett erbjudande från YYY om att få ett fantastiskt erbjudande , bla bla bla”. Numera brukar jag helt kort bara fråga innan de börjat köra sin intränade erbjudanderamsa; -Vad vill du sälja? -Jag köper ingenting över telefon. -Tack men nej tack och hejdå.  Sedan lägger jag helt sonika på. 90% av samtalen till den fasta telefonen har detta innehåll, vilket lett till att jag allvarligt överväger att göra mig av med den fasta linjen, mina vänner ringer ändå på mobilen liksom jag själv. Jag är spyless på alla dessa personer som försöker sälja ”konserverad gröt” och erbjuder mig gratis ditt eller datt när jag vet att i slutänden kommer det inte vara gratis, personer som stör mig i middagen eller lagom till TV-nyheterna.

Kom ihåg den gamla sanningen att ”om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant – så är det det också, dvs för bra för att vara sant”. Säg aldrig ja på någon fråga om du vill prova det eller det, för de spelar oftast in samtalet och sedan sitter du med problematiken att visa att du inte gått med på något avtal med dessa skummisar.

Det är vare sig omoraliskt eller dålig uppfostran att helt sonika säga ”hej och nej tack och lägga på” när du blir uppringd. Dessutom besparar du dig många timmar av oro, ilska och kostnader på det sättet.

BÖRSEN – förr och nu

En gång i tiden bestod börsens bolag av företag och företagare som använde denna institution för att finansiera en satsning eller expansion. Folk placerade sina pengar i aktier på lång sikt, ibland decennier. Man fick aktiebrev som var tryckta på samma sätt som pengar, en del finns fortfarande bevarade som minnen inom glas och ram. SKF, Stora Kopparbergs bergslags AB, Volvo, Scania Vabis var exempel på svenska företag på börsen. Börsvärdet var relaterat till respektive företags substansvärden.

Idag hör vi på nyheterna flera gånger om dagen hur ”Marknaden” tycker si och Börsen reagerar då så. Man frågar sig ”vem är Marknaden”? När man sedan utvidgar sina funderingar till sin omgivning så får man svar som ”jamen det är ju vi – du och jag, alla”. Men, jag äger inga börsnoterade aktier. En kort tid i samband med att min bank uppgick i en annan ägde jag några Astra-aktier, som, jag ganska snart sålde – med förlust. Ägde och ägde förresten, jag fick en maskinskriven sida med uppgift att jag hade 5 Astraktier i någon depå som var värda nästan 2000 kronor.

I ett dokumentärliknande reportage för någon tid sedan berättade man om hur det i källaren på Börshuset står ett antal datorer som programmerats att köpa och sälja aktier för sina ägare på givna indikationer, exempelvis om en aktie stiger 25 öre så ger den säljorder. datorerna i Börshusets källare köper och säljer aktier i tiotusental per sekund, ja just det per sekund – inte per år.

När man sedan pratar om att företag ska börsnoteras för att ”få många ansvarsfulla långsiktiga ägare som tar ansvar för företagets utveckling”, så frågar jag mig om det är de där datorerna nere i Börshusets källare man avser. De är ju programmerade att vid varje tillfälle söka största möjliga avkastning snarare än långsiktighet. De programalgoritmer som styr deras beteende är utformade mot att göra många snabba affärer med stora mängder aktier med små vinster snarare än att ”ligga på aktien” i väntan på att de långsiktigt ska öka i värde.

Dessutom, ett företags värde på börsen idag speglar inte företagets substansvärde utan snarare de förväntningar som ”marknaden” har att de ska överträffa det senaste kvartalets utfall.

Tänk om man skulle utforma sitt eget liv och sätt att vara på samma sätt som börsen är inrättad. Vilken långsiktighet skulle man då få i sitt liv? …eller snarare – vilket liv skulle man då få?