Kategoriarkiv: Filosofi, Etik och Samhälle

På denna sida förekommer mina tankar och funderingar kring större och mindre händelser och skeenden

Kylan har kommit – lika oväntad som alltid

Tänk att man aldrig lär sig att januari/februari är kallmånaderna här uppe. kanske är det den ökande dagslängden, kanske den heta längtan som lurar en, man tror att nu ska det bli sköna dagar. Och, så slår kylan till. De senaste dagarna har termometern visat, i och för sig måttliga, -15 C till -20 C och man hurves. Glömda är alla de dagar med regn o nollgradigt, då man, nästan med längtan, pratade om att ”snart kommer snön och kylan”. Nu har snö, ca 70 cm lössnö kommit, så lyckan borde kanske vara fullständig.

Mina hästar som går ute året om verkar inte besväras av den nuvarande temperaturen, men det gör de inte heller av -35 C. Senast det var så kallt gick jag med viss bävan ut till dem, jag förväntade mig att de skulle stå hoptryckta tätt intill varandra inne i stallet, dit de har tillträde genom att puffa undan ett förhänge av filtar. Döm om min förvåning när stallet var tomt. Med viss oro i sinnet tände jag pannlampan och började söka efter ett hål i stängslet där de troddes ha gått ut genom. Så såg jag i ögonvrån hur något rörde sig nere i hagen. Jodå, mycket riktigt det var alla tre som höll på och busade och låtsasbråkade med varandra. När jag kom ner till dem så avbröt de glammet, kanske i tanken att husse kom med något gott, äpplen eller morötter. Nyfiket kom de fram och nosade på mig totalt oberörda av kylan. Visst den tjocka pälsen på var och en av dem var bemängd med istappar och rimfrost men det besvärade dem inte det minsta. Ack, tänk om man vore så beskaffad att man kunde köra med samma kostym i ett så stort temperaturintervall.

Undrar om de är släkt med min tonåring, han besväras inte heller av kylan utan kan gå ut i kylan iklädd bara t-shirt –  huvvaligen.

Byagemenskap – ett åtagande för oss alla.

Alla markägare/medlemmar i Vitå Viltvårdsområde kallas, som jag nämnt i en tidigare blogg, till möte för att som en sista åtgärd i VVOt innan den likvideras, besluta om hur det överskott och övriga tillgångar som finns ska hanteras/fördelas. Förutom kassatillgångarna finns en 4-hjuling (ATV) som köpts in samt en slaktstuga som byggts med gemensamma och frivilliga krafter och som står på byagemensam mark.  Den majoritet av markägare som beslutade avskaffa VVOt och som utgör stiftarna i Vitå Jaktvårdsförening har uttalat en tydlig mening att man fortsättningsvis bör kunna dela användningen av denna slaktstuga med Vitå Jaktsällskap. Vad markägarna i den senare klubben tycker vet jag inte eftersom jag vare sig vet vilka som är stiftare för denna eller vad de kan tänkas tycka i frågan.

Jag önskar och hoppas att avslutningen av VVOt kan ske under ordnade och värdiga former samt att alla deltagare, oavsett de väljer att ingå i Vitå Jaktvårdsförening, Vitå Jaktsällskap eller fortsättningsvis stå utanför, såväl före som efter mötet kan ta varandra i hand och lova att verka för en god jakt, bra byaanda och respekt för varandra.

Jag vill lyfta fram några tankar och reflexioner som jag fått från de hittillsvarande månadernas jaktbråk.

Barn gör som bekant inte som man säger utan som man gör.

-Hur ska vi trovärdigt kunna förklara för våra barn att man löser tvister på ett bra sätt genom att tala med varandra, där man inte förutsätter att den andre/motparten ska bryta sitt ord eller agera illojalt efter en fattad överenskommelse? Detta mot bakgrunden av att man på det senaste ”informationsmötet” gång på gång lyfte fram att i och med VVOts avskaffande så finns ingen överklagningsrätt. I detta uttalande ligger, som jag ser det, ett misstroende mot att överenskommelser och regler inte kommer att respekteras och hanteras juste. Jag funderar då hur man löste regelbrott och försummelser före VVOts tillkomst?

Enligt en samstämmig kör av uttalanden så skedde älgjakten i Vitå ”tidigare” i god sämja. Nog bröts det mot regler även då, men som det sägs, man tog sitt straff och sedan var saken utagerad. Kan det vara så att de jägare som tillkommit under de senaste tio åren eller så, avspeglar ett annat synsätt på jaktbegreppet, där jakten för kött i frysen blivit viktigare än älgjakt i sämja och trivsam gemenskap? Det skulle då för mig kunna förklara varför man högröstat från ett fåtal jägares sida insisterat på att ALLA TILLDELADE ÄLGAR SKA SKJUTAS och att man överklagar påföljden av regelbrott som utdelats av VVOts styrelse till Länsstyrelsen hänvisande till teknikalitetsskäl.

Jag menar vidare att man alltid måste skilja på sak och person.

Byns invånare består till ca 2/3 av kvinnor och barn som vill umgås och barnen leka och utöva sina sporter tillsammans utan att behöva välja sida i en jaktkonflikt som de endast perifert berörs av.

Nog är det väl fan, på ren svenska sagt, om vi agerar så lågt att vi låter en jaktkonflikt smitta av sig på andra byagemensamma aktiviteter, att folk slutar heja på varandra, att man låter förstå att man kanske kommer att dra in sitt stöd till en idrottsförening för att någon tongivande i idrottsföreningen beslutat ansluta sig till ”den andra sidan” i jaktkonflikten  osv!

– Låt oss män visa oss vara vuxna karlar och bra förebilder för våra barn, respektera andras val och sätt att tänka och agera som sådana och inte som tjuriga, bortskämda barn.

För det är väl om de här ”pojkarna” som hela bråket gäller, eller…?

Diabetes – söt, ska man vara

Har du tänkt på alla produkter som innehåller en massa onödigt socker? För 15-20 år sedan var saltet fy, fy och man drev kampanjer för att reducera saltintaget. Men, vad kom istället? Jo, socker, socker och åter socker. Kika på innehållsförteckningen på dina matvaror och förskräcks över det söta innehållet. Var och handlade idag och skulle köpa fil eller yoghurt. Så jag tog upp första förpackning som angav med särskild beteckning på framsidan att den bara innehöll 0,5% fett, men när man vände på den och kikade på innehållsförteckningen framgick att den innehöll 12% socker varav 4% var naturligt mjölksocker. Tänk er att i en tallrik fil (ca 2,5 dl) skulle man ha en naturlig fil och sedan tillsätta i storleksordningen två matskedar rent socker.

Enligt ett TV-program som gick häromdagen stoppar varje svensk i sig i snitt 42 kg rent socker per år och sedan är vi frågande till att diabetes börjar bli en farsot/folksjukdom. Socker lär ge  stimuli i hjärnans belöningssystem av samma storlek som en del narkotika ger. Skrämmande, men sant.

Själv syndar jag lite med att dricka kaffe på bit, men ofta blir större delen av sockerbiten kvar när kaffet är uppdrucket. Min tanke är att försöka ta bort sockret på de områden där det inte ska finnas exempelvis kött, skinka, kyckling etc etc.

Upp till kamp emot all onödig sockertillsättning i livsmedel – naturligt söt är slagordet.

Regler, lagar och bristvaran sunt förnuft

I den grupp som nu står i begrepp att bilda en jaktklubb (se tidigare blogginlägg) har man frekvent och grötmyndigt hänvisat till bl.a ”jaktlagsstiftningen”, ”Sveriges lagar” och bespottat de ”hemsnickrade regler” som fanns i Vitå VVO. Den överklagan som senast (eller var det den näst sista?) gjordes kring dessa regler var att Vitå VVO beslutat att jakten skulle avslutas någon timme innan solens nedgång med hänsyn till jaktsäkerhet och möjlighet till eftersök i dagsljus. Denna regel har de själva varit med om att tillskapa vid tidigare jaktstämmor.

Vad tycker du, ska vi även fortsättningsvis kräva att jägare som ska delta i älgjakten måste skjuta en godkänd serie före på älgskjutbanan?

Varför ställer jag den frågan? Jo, enligt gällande jaktlagstiftning finns inget sådant krav, men jag föreställer mig att även de belackare som finns av ”hemgjorda regler” som fanns hos Vitå VVO (och i en överväldigande majoritet av andra VVOn och jaktklubbar i Sverige)  inte vägrat skjuta en godkänd serie före jakten med hänvisning till att jaktlagstiftningen inte ställer några sådana krav!

Vad är då min poäng? -Jo, om det finns goda orsaker till att ställa högre krav än vad lagen kräver, för att säkerställa en säkrare jakt, så är det för mig fullständigt omöjligt  att förstå hur man kan överklaga en sådan regel.

Speciellt svårförståeligt blir när man överklagar beslutet, efter att man själv på ett flagrant  sätt överträtt regeln, och  istället för att ta sitt straff (två dagars avstängning från älgjakten) kräver att straffet ska upphävas och sin sin inlaga hänvisar till den minimilagstiftning som finns i jaktlagen i denna fråga.

Telefonförsäljare en företeelse mer irriterande än sommarens knott – och dyrare!

Samtal till den fasta telefonen, som jag alltjämt har, börjar vanligtvis med att en för mig okänd röst säger ”ja tjena Lasse, jag heter XXX och ringer för att ge dig ett erbjudande från YYY om att få ett fantastiskt erbjudande , bla bla bla”. Numera brukar jag helt kort bara fråga innan de börjat köra sin intränade erbjudanderamsa; -Vad vill du sälja? -Jag köper ingenting över telefon. -Tack men nej tack och hejdå.  Sedan lägger jag helt sonika på. 90% av samtalen till den fasta telefonen har detta innehåll, vilket lett till att jag allvarligt överväger att göra mig av med den fasta linjen, mina vänner ringer ändå på mobilen liksom jag själv. Jag är spyless på alla dessa personer som försöker sälja ”konserverad gröt” och erbjuder mig gratis ditt eller datt när jag vet att i slutänden kommer det inte vara gratis, personer som stör mig i middagen eller lagom till TV-nyheterna.

Kom ihåg den gamla sanningen att ”om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant – så är det det också, dvs för bra för att vara sant”. Säg aldrig ja på någon fråga om du vill prova det eller det, för de spelar oftast in samtalet och sedan sitter du med problematiken att visa att du inte gått med på något avtal med dessa skummisar.

Det är vare sig omoraliskt eller dålig uppfostran att helt sonika säga ”hej och nej tack och lägga på” när du blir uppringd. Dessutom besparar du dig många timmar av oro, ilska och kostnader på det sättet.