Diabetes – söt, ska man vara

Har du tänkt på alla produkter som innehåller en massa onödigt socker? För 15-20 år sedan var saltet fy, fy och man drev kampanjer för att reducera saltintaget. Men, vad kom istället? Jo, socker, socker och åter socker. Kika på innehållsförteckningen på dina matvaror och förskräcks över det söta innehållet. Var och handlade idag och skulle köpa fil eller yoghurt. Så jag tog upp första förpackning som angav med särskild beteckning på framsidan att den bara innehöll 0,5% fett, men när man vände på den och kikade på innehållsförteckningen framgick att den innehöll 12% socker varav 4% var naturligt mjölksocker. Tänk er att i en tallrik fil (ca 2,5 dl) skulle man ha en naturlig fil och sedan tillsätta i storleksordningen två matskedar rent socker.

Enligt ett TV-program som gick häromdagen stoppar varje svensk i sig i snitt 42 kg rent socker per år och sedan är vi frågande till att diabetes börjar bli en farsot/folksjukdom. Socker lär ge  stimuli i hjärnans belöningssystem av samma storlek som en del narkotika ger. Skrämmande, men sant.

Själv syndar jag lite med att dricka kaffe på bit, men ofta blir större delen av sockerbiten kvar när kaffet är uppdrucket. Min tanke är att försöka ta bort sockret på de områden där det inte ska finnas exempelvis kött, skinka, kyckling etc etc.

Upp till kamp emot all onödig sockertillsättning i livsmedel – naturligt söt är slagordet.

Regler, lagar och bristvaran sunt förnuft

I den grupp som nu står i begrepp att bilda en jaktklubb (se tidigare blogginlägg) har man frekvent och grötmyndigt hänvisat till bl.a ”jaktlagsstiftningen”, ”Sveriges lagar” och bespottat de ”hemsnickrade regler” som fanns i Vitå VVO. Den överklagan som senast (eller var det den näst sista?) gjordes kring dessa regler var att Vitå VVO beslutat att jakten skulle avslutas någon timme innan solens nedgång med hänsyn till jaktsäkerhet och möjlighet till eftersök i dagsljus. Denna regel har de själva varit med om att tillskapa vid tidigare jaktstämmor.

Vad tycker du, ska vi även fortsättningsvis kräva att jägare som ska delta i älgjakten måste skjuta en godkänd serie före på älgskjutbanan?

Varför ställer jag den frågan? Jo, enligt gällande jaktlagstiftning finns inget sådant krav, men jag föreställer mig att även de belackare som finns av ”hemgjorda regler” som fanns hos Vitå VVO (och i en överväldigande majoritet av andra VVOn och jaktklubbar i Sverige)  inte vägrat skjuta en godkänd serie före jakten med hänvisning till att jaktlagstiftningen inte ställer några sådana krav!

Vad är då min poäng? -Jo, om det finns goda orsaker till att ställa högre krav än vad lagen kräver, för att säkerställa en säkrare jakt, så är det för mig fullständigt omöjligt  att förstå hur man kan överklaga en sådan regel.

Speciellt svårförståeligt blir när man överklagar beslutet, efter att man själv på ett flagrant  sätt överträtt regeln, och  istället för att ta sitt straff (två dagars avstängning från älgjakten) kräver att straffet ska upphävas och sin sin inlaga hänvisar till den minimilagstiftning som finns i jaktlagen i denna fråga.

En ny jaktklubb på väg att bildas?

Läste på anslagstavlan att de som tidigare fyllt min postlåda med diverse spretande synpunkter och påhopp på företrädare för det numera nerlagda Vitå Viltvårdsområde, tänker bilda en jaktklubb.

De inbjuder alla i Vitå till ett möte för bildande av en ny jaktklubb på onsdag 18 januari 2012, kl 19.00 i Vitå Bygdegård. Eftersom det är det första kreativa steg som denna grupp tagit, tänker jag gå dit för att lyssna (och kanske ställa några frågor)  hur de tänker, var de tänker sig jaga, vilka som tänker sig vara med i denna klubb  och vilka stiftarna är.

Såvitt jag läst och förstått stadgarna för Vitå Jaktvårdsförening som bildades i förra veckan så ges alla boende, markägare och arrendatorer i Vitå tillgång till att jaga såväl gemensamhetsjakt (älgjakt) som småvilt på de marker som den överväldigande majoritet av markägarna i Vitå förfogar över.

Kvar är mindre isolerade öar av marker som ännu inte gått med i Vitå Jaktvårdsförening och såvitt jag förstått rätt så ligger dessa utspridda som små öar (vita fläckar) som torde innebära mycket begränsade möjligheter att bedriva meningsfull jakt på.

Någonstans får jag för mig, efter att ha läst pamfletterna som distribuerats från denna grupp,  att åtminstone några av de tongivande i ”utbrytargruppen” i sina sinnen föreställer sig att jakt är något som ingår i allemansrätten.  Om de tror detta så borde de läsa Sveriges lag (som de så ofta hänvisar till) och de kan gå tillbaks 1000 år till gamla urkunder utan att hitta något annat än att jakträtten tillhör markägaren. Tidigare var undantaget från denna tusenårigt belagda rättighet det s.k. ”Kronviltet” vilket innebar de stora rovdjuren , liksom älg och hjortdjur, där jakträtten och viltet tillhörde ”Kronan” dvs staten/kungen.

 

Byn VITÅ – bjuder på ett förtrollande välkomnande

Har du tänkt på att vare sig man kommer från E4-hållet eller från Avafors-hållet, så välkomnas vi av en tavla av Vitås egen trollkonstnär, Lisa Andersson. Många byar har en välkommen-skylt av något slag, men jag vet ingen by i närområdet som har något lika fint och personligt välkomnande.

Hon arbetar för det mesta med att forma delmotiven på sina tavlor i näver, som hon omsorgsfullt nubbar upp på en träskiva och sedan bemålar. Hon jobbar även med traditionell olje-/akrylmålning. Hennes motiv är genomgående troll som ser ut som människor med svans eller är det kanske  troll med mänskliga utseenden?

Jag har frågat Lisa och fått besked att det är OK att publicera någon eller några bilder som hon gjort, på den här sidan. Själv är jag glad ägare till några stycken Lisa Andersson-trolltavlor.

Så håll till godo med tre tavlor av Lisa Andersson, Vitå;

Prinsessa med groda

Konstnär: Lisa Andersson, Vitå (Prinsessa med Grodprinsen)

 

Förlaga till Välkommenskylt VITÅ

Konstnär: Lisa Andersson, Vitå (Förlaga till Välkomstskylt Vitå by)

Prinsessan o Trollet

Konstnär: Lisa Andersson, Vitå (Prinsessan och Trollet)

En liten slutfundering; -Det bor nog ett litet troll i var och en av oss kantänka.

Telefonförsäljare en företeelse mer irriterande än sommarens knott – och dyrare!

Samtal till den fasta telefonen, som jag alltjämt har, börjar vanligtvis med att en för mig okänd röst säger ”ja tjena Lasse, jag heter XXX och ringer för att ge dig ett erbjudande från YYY om att få ett fantastiskt erbjudande , bla bla bla”. Numera brukar jag helt kort bara fråga innan de börjat köra sin intränade erbjudanderamsa; -Vad vill du sälja? -Jag köper ingenting över telefon. -Tack men nej tack och hejdå.  Sedan lägger jag helt sonika på. 90% av samtalen till den fasta telefonen har detta innehåll, vilket lett till att jag allvarligt överväger att göra mig av med den fasta linjen, mina vänner ringer ändå på mobilen liksom jag själv. Jag är spyless på alla dessa personer som försöker sälja ”konserverad gröt” och erbjuder mig gratis ditt eller datt när jag vet att i slutänden kommer det inte vara gratis, personer som stör mig i middagen eller lagom till TV-nyheterna.

Kom ihåg den gamla sanningen att ”om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant – så är det det också, dvs för bra för att vara sant”. Säg aldrig ja på någon fråga om du vill prova det eller det, för de spelar oftast in samtalet och sedan sitter du med problematiken att visa att du inte gått med på något avtal med dessa skummisar.

Det är vare sig omoraliskt eller dålig uppfostran att helt sonika säga ”hej och nej tack och lägga på” när du blir uppringd. Dessutom besparar du dig många timmar av oro, ilska och kostnader på det sättet.

Nyheter och Tankar från en man på vischan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/48/107048/braennaren.se/public_html/wp-content/plugins/wp-parsi-statistics/class/statistic_class.php on line 88