Global uppvärmning – ett väder vi inte vill släppa!

Sedan några år tillbaks är ett antal vetenskapsmän säker på att vi går mot en global uppvärmning med 2-4 graders varmare klimat på en 25-50 års period.  ”Vetenskapen” för ca 20 år sedan var ”säkra på” att vi var på väg mot en ny istid, lika säker är man nu på att vi går mot en global uppvärmning.  Om man betraktar att SMHIs superdatorer kan lämna en prognos för de närmaste två dygnen med ca 80% säkerhet kan man om man extrapolerar detta till ett år förstå hur ”säker” man kan vara på att vi går mot en varmare tid.

Om man nu gör antagandet att vi de facto är på väg mot varmare tider, så kvarstår frågan vad är drivkraften för detta? Är det mänskliga aktiviteter eller är det andra mer komplicerade samband som råder och som vi trots våra superdatorer inte kan förstå ännu?

För att citera min husfilosof Tage Danielsson; ”utan tvivel är man inte riktigt klok”

Älgjakt i Vitå – Tankar på nattgammal snö

I byn pågår sedan några månader tillbaks en jaktkonflikt, där illa formulerade lappar hamnar i min och alla andra byinnevånares postlåda. En anonym grupp av personer med mottot ”öppenhet och demokrati” spyr sin galla över framförallt, det än så länge befintliga Viltvårdsområdets (Vitå VVO) ordförande och styrelse. Man menar att ”markägarna och styrelsen vill förneka människor möjligheten till älgjakt”. I själva verket finns inga sådana tankar. Från markägarnas sida anger man att de är less på att gemensamt på jaktstämma tagna beslut överklagas till Länsstyrelsen, så snart de drabbar ”personer från en viss klan”. Då ska man veta att dessa stämmobeslut inte handlar om något annat än att ytterligare stärka säkerheten vid jakten. Det handlar då bl.a om att man avslutar dagens jakt någon timme före solens nedgång för att möjliggöra ett eventuellt eftersök i dagsljus, dvs högre krav än de minimikrav som jaktlagen har.

Efter lite efterforskningar, via offentlighetsprincipen för offentlig förvaltning, på vilka de anonyma lappförfattarna tillika överklagare till Länsstyrelsen är, så framgår det att bland dessa finns också personer som brutit mot de jaktregler de själva varit med att fastlägga på jaktstämman, bl.a den ovan angivna.

Man måste tyvärr konstatera att all den negativa energi och påhopp som den här gruppen av byafolk och andra utifrån kommande ägnar sig åt i längden skadar alla. Från min sida som inte bott mer än 6 år i byn och inte jagar älg men har några hektar mark, känns det tråkigt att se att en aktivitet (älgjakten), som skulle kunna vara mångas glädje, nu riskerar bli starten på långvarig missämja mellan många här i byn och som drabbar långt fler än de som de säger sig ha i siktet dessa ”riddare av den sorgsna skepnaden” med ”öppenhet och demokrati” som ledord. Mina slutord: -Om ni vill öppenhet och demokrati, sluta då upp att så splittring och osämja och minns att demokrati innebär att majoriteten bestämmer över minoriteten.

Hej allesammans!

Nu startar jag en blogg. Jag vill börja med att citera den store humanisten Tage Danielsson, ”för den trötta samhällskroppen vore kanske boten ifall tankarna i toppen kom från roten”. Ungefär så ska det bli med det norrländska perspektivet på den brusande omvärlden. Som sagt välkomna

Nyheter och Tankar från en man på vischan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/48/107048/braennaren.se/public_html/wp-content/plugins/wp-parsi-statistics/class/statistic_class.php on line 88