Snart börjar den organiserade stölden av våra bärtillgångar!

STIM heter det organ som bevakar alla musikers upphovsrätt och ger dem en ersättning varje gång som deras musik spelas på radio/TV, Spotify mfl.
Hörde på radion att ca 4-5000 thailändare hade sökt tillfälligt arbetstillstånd för att komma hit och plocka bär.

Hur kan det, med detta i minnet, komma sig att ”allemansrätten”, en sedvanerätt som ger envar rätt att för sitt eget behov plocka svamp o bär på annans mark, att denna rätt kan nyttjas av tjänsteföretag som hyr in folk från hela världen, bl.a. thailändare, för att komma hit och industriellt skörda bär på andras marker och att det kan ske utan avtal mellan markägare eller att ersättning för nyttjandet betalas till markägare??

Tänk dig tanken att dessa 4-5000 bärplockare skulle börja fälla träd på annans mark utan tillstånd eller avtal och sedan sälja dessa till externa uppköpare och medlen för försäljningen gick till andra än markägarna.

Denna årligen återkommande rövarverksamhet får väl anses som ytterligare ett exempel hur vi flata svenskar låter oss utnyttjas, i de här fallen av allehanda företag att utan ersättning nyttja våra naturtillgångar.

Jamen säger vän av ordning; det ger ju arbetstillfällen för vår bärindustri! Motargumenten är dels att den här hanteringen är olaglig och i den överväldigande merparten sker vidareförädlingen av bären utanför Sverige. Dessutom, i likhet med musikernas äganderätt till sin musik, hur skulle det se ut om Radio/TV, Spotify mfl nyttjade andras musik utan ersättning!? Det skulle bli krigsrubriker i Sveriges alla tidningar och medier.

Så låt oss börja agera för att få liknande ordentlig ersättning från de som industriellt nyttjar våra marker, såväl enskilda som gemensamma , för att skörda bär o svamp. Dessa bidrar ju inte heller på något sätt till markernas skötsel eller uthållig resurshållning.