Vitåns vatten ingår i samfällighet – så det så

Som jag skrivit som en kommentar på Vitå Jaktsällskaps hemsida (få se om mitt inlägg kommer in eller refuseras), så anges Vitåns vatten som samfällighet med beteckningen S8 på de ekonomiska kartor från Lantmäteriet, som jag studerat. Under huvuddelen av sträckningen för vitån följer samfälligheten vitåns norra och södra strandkanter, men strax nerströms stora bron går några få markägares ägor på södra sidan om vattendraget in en bit av vattendraget, fram till huvudfåran. Förmodligen beror detta på att dessa markägare historiskt sett hade någon form av utökad fiskerätt som gick utöver det samfällda.

I konsekvens därmed och med stöd av vad som står i 13§ Jaktlagen om jakträtt (som jag redovisat tidigare i min blogg) på samfälld mark/vatten, så kvarstår min fundering/fråga om det trots allt inte rör sig om en olaga jakt vid den s.k. gemensamhetsjakten som bedrevs den 13 maj 2012, och där Vitå Jaktsällskap stod som inbjudare och värd. Bifogar en pdf-fil, en detaljbild av kartbladet som visar stora bron och nedströms denna. Det samfälliga vattnet går sedan ända upp till den samfällda skogsmarken flera kilometer upp efter Vitån.

(Klicka på det blåmarkerade nedan så öppnas pdf-filen med acrobat reader)

vitån samfällt vatten

Dessutom, jag sysslar inte med att sprida några lögner, förtal  eller juridiskt snömos utan försöker använda vanligt logiskt tänkande i kombination med faktainhämtande.

Jag finner det dessutom intressant att man i dagens inlägg på sin hemsida från Vitå Jaktsällskaps sida kallar Jaktlagens paragrafer för juridiskt snömos – enligt vad jag tidigare hört från deras sida så har man annars varit ganska högljudd när man pratat om ”lag och rätt”.

Jag hyser all respekt för sakkunskap och ”common sense” (vanligt folkvett – på svenska) och för det fall någon eller några som jag riktat mina funderingar mot kan visa att jag är fel ute så ska jag villigt erkänna mitt misstag.

Tills så skett kvarstår jag med att, som i detta fall, vara kritisk mot Vitå Jaktsällskaps påståenden, agerande och smutskastande av folk som inte delar deras åsikt eller påståenden.

En reaktion på “Vitåns vatten ingår i samfällighet – så det så”

 1. Om Vitå jaktsällskap och deras s k gemensamma bäverjakt mm.

  Det ante mig att det här sällskapet har en alldeles egen agenda som inte alls har med jakt göra, Jag tänker då närmast på deras unika inbjudan till en gemensam jakt på bäver i Vitå.

  Såvitt jag fått mig underrättat är Vitå viltvårdsområde upplöst av länsstyrelsen,.så någon jakt inom viltvårdsområdet kan det knappast varit fråga om. Man kan ju fråga sig om inte vattnen i Vitå som i andra angränsande byar är gemensamma, vilket innebär att bysamfälligheten i Vitå gett sitt medgivande till den s k gemensamhetsjakten.

  Jag har inte under mitt 50-åriga jägarliv någonsin varit med om att någon organisation inom jaktens område med annonser i grannbyarna inbjuder till jakt på sina marker. Det är unikt och begripligt bara om man ser sambandet mellan raserandet av Råneå jaktvårdskrets och Vitå jaktsällskap. En jaktvårdskrets som i desperation måste vända sig till medlemmarna för att få ideér om vad man ska syssla med.

  Vitå jaktsällskap har måhända ideérna som kan blåsa liv i den avsomnade kretsen?

  Hunter

Kommentarer inaktiverade.