Älgjakt i Vitå – Tankar på nattgammal snö

I byn pågår sedan några månader tillbaks en jaktkonflikt, där illa formulerade lappar hamnar i min och alla andra byinnevånares postlåda. En anonym grupp av personer med mottot ”öppenhet och demokrati” spyr sin galla över framförallt, det än så länge befintliga Viltvårdsområdets (Vitå VVO) ordförande och styrelse. Man menar att ”markägarna och styrelsen vill förneka människor möjligheten till älgjakt”. I själva verket finns inga sådana tankar. Från markägarnas sida anger man att de är less på att gemensamt på jaktstämma tagna beslut överklagas till Länsstyrelsen, så snart de drabbar ”personer från en viss klan”. Då ska man veta att dessa stämmobeslut inte handlar om något annat än att ytterligare stärka säkerheten vid jakten. Det handlar då bl.a om att man avslutar dagens jakt någon timme före solens nedgång för att möjliggöra ett eventuellt eftersök i dagsljus, dvs högre krav än de minimikrav som jaktlagen har.

Efter lite efterforskningar, via offentlighetsprincipen för offentlig förvaltning, på vilka de anonyma lappförfattarna tillika överklagare till Länsstyrelsen är, så framgår det att bland dessa finns också personer som brutit mot de jaktregler de själva varit med att fastlägga på jaktstämman, bl.a den ovan angivna.

Man måste tyvärr konstatera att all den negativa energi och påhopp som den här gruppen av byafolk och andra utifrån kommande ägnar sig åt i längden skadar alla. Från min sida som inte bott mer än 6 år i byn och inte jagar älg men har några hektar mark, känns det tråkigt att se att en aktivitet (älgjakten), som skulle kunna vara mångas glädje, nu riskerar bli starten på långvarig missämja mellan många här i byn och som drabbar långt fler än de som de säger sig ha i siktet dessa ”riddare av den sorgsna skepnaden” med ”öppenhet och demokrati” som ledord. Mina slutord: -Om ni vill öppenhet och demokrati, sluta då upp att så splittring och osämja och minns att demokrati innebär att majoriteten bestämmer över minoriteten.