Beslut i Förvaltningsrätten om Vitå VVO – överklagandet avslogs

Precis som man kunde anta, så beslöt Förvaltningsrätten att avvisa överklagandet om avskaffande av Vitå Viltvårdsområde. De kom fram till samma beslut som Länsstyrelsen tidigare fattat, i enlighet med gällande lagstiftning för Viltvårdsområden.

Överklagandet av Länsstyrelsens beslut om upplösning av VVOt, var ingivet av Vitå Jaktsällskaps markägande medlemmar samt ett antal ickesakägare – dvs sådana som  inte är markägare i Vitå Viltvårdsområde eller saknar giltligt arrende inom VVOt och därmed inte har någon laglig rätt att överklaga detta beslut.

Jag är inte förvånad över utgången i Förvaltningsrätten av överklagandet då Länsstyrelsen inför sitt beslut gjort en mycket gedigen och grundläggande genomgång av såväl beslutsskäl som den skrivelse som inkommit, där företrädesvis ”sällskapets” medlemmar motsätter sig beslutet om upplösning.

Beslutet i Förvaltningsrätten var, enligt vad jag kunde läsa mig till, liksom Länsstyrelsens, mycket klart och entydigt och torde inte lämna något utrymme för prövning i Kammarrätten, i händelse att man beslutar gå vidare.

Som Vitåbo känns det som att det vore välgörande om ”överklagargänget” nu kunde acceptera ”fait accomplis” (sakernas tillstånd) och istället använda energin till att skapa en grund för samarbete, så att bra saker kan åstadkommas framledes – för oss alla som bor i Vitå.

På ”sällskapets” hemsida förefaller det som om de är de enda som drabbas av den uteblivna sjöfågeljakten, men det är folk inom Jaktvårdsföreningen som också beklagar den uteblivna sjöfågeljakten på byns marker. Men, de använder inte hela tiden megafonen för att uttrycka sin uppfattning och sitt missnöje.

SLUTFÖRSLAG – SAMMANFATTNING

 • Acceptera att det är två jaktföreningar, som ska jaga inom förutvarande Vitå VVOs område, under säsongen 2012-2013.
 • Använd tiden fram till (älg)jakten startar för att åstadkomma en så säker och bra jakt för alla som det är möjligt, på varsitt håll, på de olika föreningarnas marker.
 • Vi måste alla acceptera att det inte blir någon sjöfågeljakt på byns vatten i år (om inget förslag som alla markägare kan enas om kommer fram inom kort).

5 reaktioner på ”Beslut i Förvaltningsrätten om Vitå VVO – överklagandet avslogs”

 1. Hej Miranda,

  Låt mig försöka ge dig ett par svar på dina frågor.
  Med begreppet megafon menar jag de yttringar som sällskapet i olika former utnyttjat för att försöka beveka en omvärld med sina argument. Exempelvis de ursprungliga anklagelseakterna som distribuerades till alla hushåll i Vitå av en grupp som sa sig stå för öppenhet och demokrati men som inte ens bemödat sig om att skriva under skrivelserna med sina namn. Med begreppet megafon menar jag också de tidningsartiklar där man bl.a utmålade styrelsen för VVOt som maktfullkomliga personer och där man kunde riskera att hamna på en surmyr om man inte behagade dessa. Alla, säger alla, utanför kretsen kring sällskapet betraktar detta påstående på ordf som ett grovt påhopp utan saklig grund. Överhuvudtaget så har tonen från de tongivande i ”sällskapet” varit tämligen hög och aggresiv.

  Länsstyrelsen och sedermera Förvaltningsdomstolen tillbakavisade (sällskapets medlemmar och sympatisörers) överklaganden avseende VVOts upplösande – så då borde en sann demokrat lägga ner detta stridsspår och istället kanske rentav börja prata med Vitå Jaktvårdsförening i en mer konstruktiv anda. En liten spåna i den riktningen har tagits från några av sällskapets medlemmmar vad gäller sjöfågeljakten, och det är positivt tycker jag. Att sedan styrelsen för Vitå Jaktvårdsförening känner en viss skepsis mot sällskapets medlemmar och vill ha en noggrann kontroll över till vilka som ett sjöfågelkort skulle säljas till, har jag med facit i hand förståelse för. Sjöfågeljaktens möjlighet gynnas självfallet inte när man på sällskapets hemsida utmålar Vitå JVFs ordförande som en illvillig person som önskar att inga skott ska skjutas mot sjöfågel på Vitå byavatten. Möjligheten till att få markägarna med sig för ett koncensusbeslut minskar för varje sådant utfall.

  Nu till mig som person; du säger att jag tror mig veta ”allt om många här i byn”. Nej, vet du vad jag tror mig inte alls veta allt om många här i byn, men jag försöker lyssna på dig och andra och drar sedan mina egna slutsatser från detta. Min blogg speglar mina tankar och slutsatser och utgör inte något språkrör eller megafon för några andras åsikter – så är det.

  Slutligen; ”överklagargänget” är min egen beteckning på de som undertecknat överklagan till Förvaltningsrätten och tidigare överklagande i VVO-frågan. Eftersom offentlighetsprincipen gäller så finns det att läsa för var och en som bemödar sig de som undertecknat (eller står på) överklagandet – offentlig handling. Hörde dessutom att den som angavs som första namn på överklagandet inte sagt sig vara med om detta men ändå hamnat på listan – intressant upplysning, om den är korrekt, eller hur!?
  Mvh,
  Lars

 2. Passa på att njuta…..nästa år blir det VVO! Garanterat! Många markägare har manipulerats att skriva på för vjvf. Dessa hinner reagera tills nästa år!

 3. Att Sällskapet ska försöka skapa en ”grund för samarbete” är ett märkligt ordval! Driver du verkligen så till den milda grad med oss andra eftersom du skriver så? Du om någon måste vara väl medveten om vad föreningens medlemmar anser om samarbete med Sällskapet gällande olika sakfrågor inte minst sjöfågeljakten. Det verkar som att ändamålen helgar medlen, föreningens medlemmar verkar fullständigt skita i (på ren svenska) om deras egna får jaga sjöfågel eller inte, bara inte Sällskapet får jaga.

  Ingenting bra kan åstadkommas i byn när det gäller de två jaktföreningarna så länge du gör dig lustig över och nedvärderar människor i Vitå i allmänhet och Sällskapets medlemmar i synnerhet sedan lång tid tillbaka! Och jag tillåter mig tro att accepterandet av sakernas tillstånd INTE kommer att få dig att sluta skriva på detta sätt!

  Det finns olika sätt att uttrycka sin uppfattning och sitt missnöje. En del kanske använder megafon, dock ingen jag känner. Andra (bl a i föreningen) använder sig av muntlig klagan vid hembesök utrustade med diverse dokumentation för att smutskasat bybor, också ett sätt…
  Personligen är jag väldigt nyfiken på vem som är med i ”överklagargänget” och vem som kommit på detta snitsiga namn? Låter som en underfundig tonåring jag känner kommit på det.

  Måste också uttryckligen säga att det jag skrivit står för mig och endast för mig! Ingen annan kan eller bör få svar på tal annat än jag.

  /Miranda stolt medlem i Sällskapet!

 4. Hej! Du kanske kan svara på varför man i Vitå behöver ha speciella regler som gör att man kan stänga av jägare till höger och vänster? Är det ovanligt många busar? För det är ju därför en liten skara ville upplösa Vvot! Eller har du en annan uppfattning kanske?

  1. Den ”lilla skara” som du åsyftar, som ville och sedermera genomförde upplösningen av VVOt, var mer är 35 markägare (ca 70% av markägarna) i Vitå. Om jag minns rätt så var det 13 markägare som motsatte sig detta. Dessa utgör ett mindre tal i Jaktsällskapet och flera markägare har valt att inte låta sina marker vara med i någon av föreningarna. De speciella regler som du raljerar kring och konsekvensen av dessa kan du ju ta en pratstund med f.d ordf i Vitå VVO kring. Du kommer säkert underfund med att den bakgrund till det hela som han kan ge dig,visar på en annan bild och en bakgrund, som du nu uppenbarligen saknar. I själva verket består inte ”sällskapet” av så många markägande medlemmar från det forna Vitå VVO. Flertalet är s.k. boendejägare som själva saknar mark av jaktlig betydelse, eller ”hang arounds” som är gifta eller kompisar med sällskapets kärnmedlemmar. Om du nu ”hemligaarne” lägger ner en liten stund att ta reda på fakta istället för att gå på hörsägen från ”sällskapet, så kommer säkerligen din uppfattning att ändras. Men, min fundering är om det inte är så att bakom pseudonymen ”hemligaarne” signaturen döljer sig en liten ”sällskapare” …. eller?

Kommentarer inaktiverade.