Målsättning/Spelregler

Med den här bloggen vill jag spegla de skeenden som är på gång i min fysiska närhet och de tankar som jag får kring detta och annat.

Alla synpunkter är dock mina egna, jag gläds naturligtvis om många andra tycker likadant som jag.

Genom att lägga ut kommentarer från läsare, som inte är personangrepp eller som jag upplever som förtal av andra människor, vill jag också spegla den bredd av olika synpunkter som kan finnas på mina spalter. Den enda redigering jag gör av dessa inlägg är att jag kan hyfsa språket, rätta uppenbara stavfel.  Om jag inte anser att en kommentar bör få utrymme på min blogg,  så kommer jag att stoppa denna och om det är möjligt meddela upphovspersonen detta.

Var god notera

Min blogg är tänkt för att jag ska föra ut mina tankar kring nyheter jag läser eller får höra, liksom  iakttagelser som jag gör (se ingressen på bloggen).

Jag försöker lämna svar på de synpunkter och kommentarer som mina epos ger upphov till, men min blogg är inte avsedd som ett diskussionsforum för prat-/skrivsjuka personer. Således, de som vill eller avser använda min blogg för att trumpeta ut eller skriva påståenden, kommentarer och utfall mot mig eller andra, kommer jag att avsluta efter det jag besvarat deras initiala kommentarer.

Mitt förslag, till de som har sådant beskrivet stort uttrycksbehov, är att det står var och en fritt att skaffa sig en egen hemsida/blogg där han/hon kan torgföra sina åsikter och tankar.

Nyheter och Tankar från en man på vischan