Om mig

Jag heter Lars Nilsson och är en man i övre medelåldern. Sedan år 2005 bor jag i Vitå och har hästar, höns och hundar av rasen Irländsk Setter på min lantgård. Jag är Fil.Dr i Kemi sedan många år tillbaks och arbetar sedan mer än 25 år som konsult och entreprenör och sedan ingången av år 2016 tar jag ut pension. Från barnaåren bär jag med mig ett stort intresse för djur och natur. Mina barn är, med undantag för yngste sonen, utflugna och har bildat egna familjer. Ett annat intresse som jag har, och som hör samman med mitt naturintresse, är fotografi.

Alltsedan barnsben har jag också intresserat mig för allt vad som händer och sker i samhället, hur politiska beslut påverkar vardagen för den enskilda människan, hur förutsättningarna för företagande och utveckling av företag förändrats över åren. Sådana skeenden är något jag tänker filosofera över i min blogg.

Slutligen är det min totala övertygelse att vi alla människor är jämlika oavsett kön eller sexuell preferens, storleken på bankkontot eller yrke. Jag förutsätter att vi efter var och ens bästa förmåga ska försöka göra rätt för oss gentemot samhället och andra medmänniskor. Vår grundlagsfästa yttrandefrihet värnar jag mycket om, vilket inte innebär att jag bejakar olika uttalanden och åsikter som enligt mig själv, efter saklig prövning, kan anses vara uttalat i kränkande eller onda avsikter. Å andra sidan kommer jag att skriva om saker och händelser utan att försöka vara politiskt korrekt, PK. Mina intentioner är att försöka belysa och spegla det svenska samhället och vår värld från en annan, ofta politiskt inkorrekt sida, för att därigenom fördjupa och bredda debatten. Kejsaren har faktiskt inga byxor, trots att hela PK-eliten med media i spetsen påstår annat.

/Lars Nilsson

Nyheter och Tankar från en man på vischan