Kategoriarkiv: Sagor för stora och små

Vitå VVO – en sista reflektion?

Upplösningen av Vitå Viltvårdsområde – ett fall för Perry Mason?

Nä, jag skämtar till det lite grann, det är bara en lokal lagvrängare som anlitats av folk från Jaktsällskapet för att grusa i den lagenliga nerläggningsproceduren för VVOt.

På förekommen anledning läste jag igenom inlagan från advokaten och kunde konstatera att den var osaklig, tendentiös och baserad på felaktig eller missledande information.

Ganska tidigt i sakframställan från advokaten påstås att förteckning över närvarande på stämman saknas – vilket är felaktigt, att röstlängd inte upprättats – vilket är felaktigt.  Det anges att ”Vid sammanträdet överlämnades skriftliga återkallelser av ett antal fullmakter” – hur många, frågar man sig, utgör ”ett antal”. Dessförinnan hade man varit väldigt sifferexercerande men plötsligt blir det ”ett antal”. Såvitt jag minns rätt så var det någon enstaka sakägare som gjorde detta. Diariefört hos Länsstyrelsen finns bara medtaget återkallande från en enda sakägare!

En person uppger dessutom för advokaten att kallelsen varit nedtagen ”minst tre dagar före stämman”. Det korrekta var att någon (jag pekar inte ut någon speciell) hade roat sig med att riva ner kallelsen. Olle Andersson som uppmärksammade detta samma dag skyndade sig då att sätta upp en ny kopia av kallelsen.  Det kan nämnas att Olle bor ca 150 meter från anslagstavlan så han passerar varje dag förbi denna, och med anledning av den infekterade situation som förelåg bestämt sig för att hålla ”extra koll” på anslagstavlan. Dessutom, jag såg med egna ögon, på väg in till det aktuella mötet, att kallelsen fanns på anslagstavlan.

Något av det jag fann mest anmärkningsvärt i advokatens inlaga var ett ”värderingsintyg” från Husman och Hagberg, en välrenommerad mäklarfirma i Luleå, som hade värderat slaktbodan till 125.000 kr.  Dock hade fastighetsmäklaren inte nämnt att byggnaden står på ofri grund utan något upplåtelseavtal, något som borde ha funnits med under ”Övriga upplysningar som kan påverka värdet”. Eftersom slaktbodan är uppförd på byasamfälld mark och sakägare i denna är markägare i Vitå så förutsätter jag att i samma stund som dessa beslutar att bodan skall bort, så har den bara rivningsvärdet, högt värderat till 30.000 kr. Man frågar sig således osökt vad det kan vara för orsak till denna höga värdering av bodan från den enskilde mäklarens sida.

Mina husgudar Hasse&Tage hade säkert kunna göra en ”Lindeman” om denna ”Vitåsåpa”.

Fler leksaker till ÖB – för ca 60 miljarder kronor !

Läste att ÖB vill anskaffa och uppgradera försvarets JAS Gripen för den otroliga summan ca 60 miljarder kronor – 60 tusen miljoner kronor!!

Mitt förslag är att försvaret gör en studieresa till herr Lindroth i vår by och gör en uppstigning med hans ”helikopter” istället. Hans plan startar på en landremsa inte större än en bowlingbana, kan flyga även vid lufttryck på 1060 hpa (ett lufttryck där JAS’en fick startförbud för några veckor sedan för instrumenten var inte designade för att avläsa sådana höga lufttryck). Herr lindroths ”helikopter” å andra sidan är i bästa mening ”stridsdugligt” även om det inte är tänkt för strid utan för att bese Vitådalen och andra vackra vyer uppifrån. 

Stridsduglig var annars ett honnörsord bland militärer när jag gjorde ”lumpen”en gång för länge sedan, så icke mer uppenbarligen. Man frågar sig osökt vilka fler tekniska tillkortakommanden som finns med dessa JAS ”flygplan”. JAS Gripen är ju Sveriges, eller åtminstone ÖBs och försvarshögkvarterets, stolthet nu när vi skrotat värnplikten och sålt ut vår försvarsmöjlighet på ”Blocket” i alla dessa Försvars-auktioner där nästan oanvända lastbilar, traktorer och annat sålts till en bråkdel av det faktiska substansvärdet, mycket till utlandet. Det riktiga försvaret – det med gröna gubbar, gevär och kanoner som avsågs stoppa ryssen finns inte mer, oavsett vilka läpparnas bekännelser som alla med eklöv på kragen för fram avseende dagens försvarsmöjligheter.

Tänk er att ca 40 miljarder, dvs vår nuvarande försvarbudget, i princip inte räcker till mer än några JAS-plan som flyger runt i världen och fotograferar (som nu senast i Libyen) men som inte kan fungera i vårt svenska klimat. Jag trodde i min enfald att ordet ”försvar” var en avledning av begreppet ”att försvara” i betydelsen det egna territorit mot eventuella elaka fiender som vill åt vår malm och vår naturresurser genom invasion. Med ytterligare JAS Gripen som av en eller annan anledning visar sig inte kunna flyga, så har vi de facto skrotat vårt försvar. Men, vi vanliga människor, som inte vet bättre,  tror alltjämt att Sverige har ett starkt försvar.

Historien upprepar sig. Vid krigsutbrottet för det andra världskriget hade man också till väsentliga delar skrotat det svenska försvaret . Vad gjorde man då? Jo, för att avskräcka den lede fi  beordrade man uppställning av stridsvagnar längs med den svenska sydkusten, det var bara det att dessa stridsvagnar och kanoner var byggda av kartong, men från det ockuperade Danmark skulle tysken som spanade hungrigt mot Sverige tro att vi var en igelkott beredda att försvara vårt fädernesland till sista man, eller rättare sagt sista biten kartong.

Man tar sig osökt för huvudet över de rådande tingens ordning. Notera att vårt östliga grannland Finland, som ju haft besök av sin granne i öster mycket mer nyligt än vi, har en försvarbudget i paritet med den svenska, ca 40 miljarder kr. Men, för den summan har de alltjämt råd att ha ett komplett försvar med värnplikt, markförsvar, moderna stridsvagnar, modernt flyg mm mm.

Osökt inställer sig frågan om vi inte borde låta försvarshögkvarterets epåletter göra ett studiebesök till Finland och lära sig lite om försvarpolitik i praktiken istället för att som nu i sällskap med ”försvarsminister” Tolgfors mingla och äta snittar på industrigruppen-JAS inbjudningar, för att sedan lägga ytterligare order på fler gökungar JAS Gripen. Men, det är väl inte så glamoröst att flänga runt i ändmålsenlig fältuniform.

Mitt förslag är: Istället för ett antal nya och uppgraderade JAS Gripen som ändå inte kan flyga, låt tillverka och lägga i förråd ett antal kartong-JAS som vi kan ställa upp vid behov att skrämma lede di. Dessutom, de kan väl ändå inte kosta en halv miljard styck , inte ens om man ställer kartong-JAS efter hela svenska kusten kan man komma upp i en kostnad av en halv miljard – priset på en obestyckad JAS.

På 1980-talet föreslog den danske politikernMogens Glistrup, då avseende det danska försvaret, att man skulle ersätta detta med en telefonsvarare som på ryska sa ”vi ger oss”. Som det nu ser ut i det svenska försvaret så förefaller det nästan som om man redan genomfört Glistrups tankar här i Sverige – det är bara det att svenska folket ännu inte är medvetna om detta.