Kategoriarkiv: Byaliv i Vitå

Föreningen Vitådalen – årets broschyr

Det börjar bli dags att fundera på vad vi kan erbjuda besökare och hemvändare i år. I likhet med tidigare år så samlar vi ihop kommande attraktioner och evenemang till en liten folder som delas ut i alla postlådor i Vitådalen. Varje by har en eller flera representanter i denna förening och för Vitå är det Lars Nilsson, Malin Vuortio och Anna Johansson. Har du tankar och synpunkter på vad du vill ha med i broschyren, kontakta då din byarepresentant för byarna Jämtön (ex. Eskil Johansson), Högsön (ex. Staffan Bergman), Heden (Ralf Lövgren), Avafors-Forshed (ex. Margareta Roos), så tas dina tankar med och hamnar, om det är allas mening, i den nya broschyren.

Ni vet den gamla devisen ”syns man inte så finns man inte” gäller och det är många som tidigare år i positiva ordalag berättat att de hittat mycket spännande och roligt i vår broschyr. Några har t.om använt den handritade kartan som en körguide.

Ett ”broschyrmöte” kommer att äga rum den 25 januari, kl.18.30, i Forsheds byagård, så snabba gärna på med att förmedla dina synpunkter och tankar på innehållet i broschyren. ”Snarast möjligt” är orden för dagen eftersom broschyren ska gå i tryck under våren för att vara aktuell under den stora besökstiden – sommaren.

Om att vända andra kinden till

Idag, eller snarare ikväll, ska den nya föreningen , Vitå Jaktvårdsförening som ersätter den gamla Vitå Viltvårdsområdesföreningen, sjösättas. I den nya föreningen ingår snart sagt alla de markägare som fanns i Vitå VVO. Inför detta har man från en enig markägarkår beslutat att i likhet med kungens numera klassiska uttalande ”vända blad och gå vidare” dvs att inte fastna vid de stridigheter och osakliga påhopp som riktats mot dem och inte heller straffa de som varit drivande. Man siktar mot en nystart med den nya föreningen med ”business as usual” dvs att älgjakten ska ske på samma premisser som tidigare, i enlighet med Svensk Jaktlagstiftning och regler som säkerställer en säker jakt. Viljan och tanken är att återskapa en god byasammanhållning.

De visar därmed prov på ett i mitt tycke väldigt kristligt förhållningssätt ”att vända andra kinden till”, speciellt hedervärt med tanke på de utfall som förevarit mot enskilda personer och styrelsen för Vitå VVO.  Man hoppas bara att även de som skickat skrivelser och drivit sin argumentering via media nu ska upphöra med detta och kunna ställa in sig i ledet och bidra till gemensamhetsjakt och byagemenskap snarare än fortsatta bråk o stridigheter.

Från Vitå Jaktvårdsförening har man dessutom tankar på ett informationsmöte, öppet för alla i byn. Återkommer med detta efter kvällens möte.