Homo Mobiliensis – Ny art av människoliknande varelse funnen

Året är 2913 och forskare har identifierat några väl bevarade Humanoider i samband med en utgrävning av ett sumpområde.

Det förefaller att ha varit en gren på människoträdet som naturen kapat av, i och med att det inte visat sig livskraftigt. Man har karakteriserat de funna kvarlevorna och givit dem följande namn:

Homo Mobiliensis – Den rörliga människan.

Samtliga individer av denna ras har hittats i något som arkeologerna betecknar som lådliknande metalliska föremål ca 2,5×5 m och ca 1,5 m höga. På ena kortsidan har man funnit en metallisk inskription i form av ett märke som symboliserar järn och en text ”Volvo” som arkeologerna anser kommer från det uråldriga skriftspråket ”Latin” och betyder ”jag rör på mig”.

Den ena extremiteten, vanligtvis den högra håller ett metalliknande föremål mot sitt öra.  Andra extremiteten fattar om ett cirkelformat föremål som arkeologerna tror använts för något ceremoniellt ändamål eller eventuellt utvisande positionen som en alfahanne eller dito -hona.  Av lokaliseringen i detta lådliknande föremål att döma, har placering enligt rangordning varit viktig eftersom man i stort sett alltid hittar dessa människorester i åtminstone ena vänstra hörnan av lådan. Man har även funnit yngre individer av denna ras som alla karakteriseras av att de, förmodligen som någon form av bestraffning, blivit fastspända i något, som av alla de rostiga metalldelarna att döma, kallar för straffstol i brist på mer kunskap.

De metalliska stora ”lådorna” som kvarlevorna hittats i  förefaller ha varit någon form av kommunikationsmedel som man färdats i och eventuellt kan de fyra metalliska utskotten utplacerade i stort sett i vardera hörnet på lådan haft någon sådan rörelsefunktion.

Ledaren för utgrävningarna, den berömde arkeologen Noll Koll, kommenterar från den flygstol han arbetar från,  att vi ska vara glada att denna gren av utvecklingsträdet inte vuxit fram till en stor gren för då hade hela skapelsens träd kunnat ruttna ner eller drabbats av irreparabel sjukdom eftersom man  kunnat fastslå att inte någon annan av arterna av humanoider man funnit, varit sådana extrema konsumenter av jordens råvaror. Alla de reserver av organiska oljor som byggdes upp under Jura- och Krita-perioderna hade dessa Homo Mobiliensis konsumerat under loppet av några hundra år. Likadant var det med snart sagt alla andra råvaror på planeten jorden. De var också den direkta orsaken till att vi numera, sa arkeologen, måste vara så otroligt duktiga på att utvinna, rena och återvinna.

Vilken tur att man inte lever på 2900-talet kan man tycka – eller?