Främlingsfientlighet?

Vi uppmanas i  snart sagt alla tonarter att ta asylsökande och immigranter till våra hjärtan. Media driver politikerna framför sig och Gud nåde dig som enskild människa att ifrågasätta tingens ordning. Du kommer då, med all säkerhet att bli kallad rasist, främlingsfientlig, reaktionär mfl nedsättande uttryck. Detta trots att du kanske bara oroat ställer frågan hur vi ska kunna lösa dessa närmast monumentala problem och tryck på samhället som de strida strömmarna av asylsökande och immigranter skapar, människor som från alla punkter på jorden söker sig hit. Du kanske undrar hur vårt förhållandevis lilla land ska mäkta med allt.  Speciellt när man kan se och läsa att en majoritet av EU-länderna hukar sig under krav på att ta sin del av bördan. Samma länder är gärna nettobidragstagare av de gemensamt inbetalda medlemsavgifterna till EU. Tyskland, Sverige och Nederländerna är nettobidragsgivare i EU, de andra är tagare.  Samma länder (Sverige, Tyskland)  är också de som tar emot flest asylsökande och invandrare. Sverige ligger dessutom i en särskild klass för sig, om man räknar antal kommande asylsökande och migranter per befintliga svenska invånare

Som ett resultat av den nuvarande och även föregående regeringens misslyckanden i dessa frågor har de invandrarskeptiska Sverigedemokraterna seglat upp som ett av de tre största partierna i väljarundersökningar, i en undersökning rentav som det största partiet.

Måste tillstå att det känns konstigt att Regering efter Regering ska vara så monumentalt korkade. Tror de verkligen på fullt allvar att en mycket stor del av det svenska folket är rasister och främlingsfientliga?? Jag tror det inte, jag tror att folk kan, precis som när de tittar på sin egen ekonomi, dra intelligenta slutsatser om sakernas tillstånd och oroas stort över vad de ser.

Politikerna, som gärna vill sitta kvar vid köttgrytorna, påhejade, pådrivna  och bevakade  av mediala aktörer,  sjunger den ostyrda asylens och invandringens lov. De, dvs journalisterna, behöver ju som bekant inte  ta något ekonomiskt ansvar för sina tyckanden och påtryckningar. Så fortsätter Regering och etablissemang att behålla sina bluffkort, trots att de gång på gång synas och genomskådas av den vanlige lille människan.

Du är kanske pensionär efter ett helt arbetslivs pensionsinbetalningar och  ser dina redan små pensionsmedel minska i plånboken, du som är sjuk och som blir skickad mellan sjukhusen och sedan utskriven innan du blivit färdigvårdad, på grund av överinskrivningar, personal- och resursbrist – Landstingen saknar pengar för sin verksamhet. Hur tror politiker och media att du känner det i din tillvaro när du ser det som du upplever som stora orättvisor mellan hur dina krav och förväntningar bemöts och hur man ställer i ordning för asylsökande och migranter?

Idag ser den lille mannen eller kvinnan hur Sverige säger sig förbereda sig för att ta emot ytterligare många, många tusen asylsökande och immigranter, som alla ska ha ”hög svensk standard” den tid de vistas här och tills dess de börjar jobba och själva betala skatt eller skickas hem efter avslag på sina ansökningar.

Visst fan skorrar det i mitt öra –  de svenska politikerna tar regelmässigt och okritiskt på sig spenderbyxorna  så snart vi uttalar ordet ”asyl” eller ”invandrare”.  När man sedan pratar med samma politiker om  ”pensionärernas livssituation”, ”långtidsarbetslösas” svårighet att komma tillbaks till jobb, när vi pratar om ”vår skola”, om ”vårdtagare”, ”sjukvård” – då är det Tagelskjortan på . Då pratar man alltid om att vi måste  ”spara”, det finns bara ”begränsade resurser”, ”vi måste möta utmaningarna genom att koncentrera” (exvis lägga ner skolor och vårdcentraler i landsbygden) osv osv.

Jag är spyless på alla dessa politikerstrutsar som vägrar se sanning och ekonomi i vitögat och som har ett par glasögon på sig när de tittar på kostnader för den dramatiskt ökade invandringen/strömmen av asylsökande och ett annat par glasögon för de vardagliga men ack så nödvändiga utgiftsposterna.

Det finns bara en penningpåse i statens vård – summan av  våra inbetalda skatter – dessa medel ska räcka till allt. Om en utgiftspost ökar dramatiskt så drabbar det andra kostnadskonton – svårare än så är det inte.

Vi ser nu de facto hur politikerna  kapitulerat för det yttre trycket och moralens väktare och i praktiken överlåter styrande och fördelning av statens resurser till  alla de som söker asyl eller uppehållstillstånd här i Sverige – SUCK.

För den trötta samhällskroppen vore kanske boten,
ifall tankarna i toppen kom från roten.