Kultur mot Kultur !?

På TV kan vi alla se den närmast kaotiska situation som råder i stora delar av Europa med ”flyktingar” och migranter som väller in i EU. För många känns situationen bisarr och skrämmande när man ser kolonner av människor, mest män i åldern 20-40 år,  tåga på motorvägarna runtom i Europa. Miljontals människor förflyttar sig hundratals mil från inrikeskrigets Syrien och krigshärdar i Afrika till oss. Två mycket klara mål för deras resa är Sverige och Tyskland. En mycket stor majoritet av dessa migranter bekänner sig till Islam.

Många människor är oroliga att vårt svenska välfärdssystem ska kapsejsa under den mycket högre belastningen som dessa hundratusentals immigranter innebär. Jag delar denna oro.

Sedan tidigare knäar det svenska välfärdssystemet under kostnaderna för skola, vård och omsorg, även om inte en enda immigrant skulle ha kommit. Kommunerna lägger ner byaskolor, gamla får mycket sämre vård och omsorg. Den fria sjukvården är hotad. Exemplen på besparingar och indragningar är otaliga. Ovanpå detta kommer så den ekonomiska belastning som den väldigt ökande invandring som pågår innebär. Detta eftersom vi vill ge även dessa nyanlända en god plattform att starta och leva på.

Det svenska politiska etablissemanget hukar sig och ber mer eller mindre alla om ursäkt för vårt svenska sätt att leva på.

På liknande sätt som i USA samlas flertalet invandrare i  och i närheten av de stora städerna och arbetslösheten leder till att kriminella gängkulturer tar över i förstäderna så till den milda grad att brandkår och ambulanser inte vågar köra in i vissa stadsdelar i de stora städerna.

Andra delar av jorden har haft liknande erfarenheter av en lavinartad ökning i invandringen, bl.a Australien som alltid varit en invandrarnation. Så här uttryckte sig enligt uppgift Australiens förutvarande Premiärminister ganska bryskt i dessa migrantfrågor;

’IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT… Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. 

’This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.’

’We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!’

’Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.’

’We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.’

’This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, ’THE RIGHT TO LEAVE’.’

’If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.’

Översatt och anpassat till Sverige och svenska samhället och kulturen skulle man kunna uttrycka det så;

Immigranter, inte befintliga svenskar måste anpassa sig. Det måste bli slut på den oro som svenskar känner för att eventuellt stöta sig med inkommande individer från andra kulturer.

Vår svenska kultur har formats av många generationers kamp för dagen och sina barns framtid, vi är ingen stam- eller klan-nation. Sedan snart 100 år har allmän rösträtt funnits. Det har lett till en situation där kvinnor har lika värde och möjligheter som män, att av kärlek välja sin partner oavsett om det är man-man eller kvinna-kvinna eller den traditionella kvinna-man relationen. Barnen väljer själv sina vägar att gå och uttrycka sig såväl vad gäller yrke- och utbildningsval, val av partner som hur de vill vara klädda. Vi myndiga personer har alla rätt att utöva vår demokratiska rättighet att vart fjärde år välja en Riksdag/ Regering liksom Kommunala och Landstingspolitiker, som ska företräda oss medborgare

Det språk vi alla talar och som förenar oss är svenska. Så om du som immigrant vill bli en del av samhället – lär dig svenska.

Vårt svenska samhälle är sedan 1000 år tillbaks byggt på Kristen grund med Gud, Jesus Kristus och den Helige Ande och förlåtelsen som fundamentala begrepp. Det svenska samhället är tolerant mot andra trosriktningar. Vi accepterar självfallet att du har din tro, så länge den inte predikar och uttalar påståenden och förhållningssätt som inte är förenliga med vår svenska lagstiftning, demokrati, samhällsfunktioner och levnadssätt. 

Det kan förtjänas att påpekas att om du finner vårt sätt att leva och våra seder frånstötande så kan du använda din medborgerliga rätt att söka ett sätt att leva som passar dig bättre på annat håll.

 

Personligen finner jag det självklart att man som ny medborgare i Sverige anpassar sig till svensk lag och svenska seder. Av samma motiv som man förväntar sig att de svenska rättigheterna och trygghetsfunktionerna ska inkorporera även de nyanlända, måste man självfallet ställa motsvarande krav på invandrare att uppfylla de medborgerliga skyldigheterna, besitta språkkunskap i svenska, dela vårt demokratiskt synsätt mm liksom övriga skyldigheter man har att leva efter, som enskild svensk medborgare.