Är kriminella överrepresenterade i den svenska politiken?

Apropå Sverigedemokraternas Ekeroth som häromdagen dömdes för misshandel i ett bråk i en krogkö kom jag att fundera kring om det är en enstaka händelse att några av våra förtroendevalda beter sig och hamnar i rätten.

Bland media finns en stark övertygelse av att Sverigedemokraterna består av bråkstakar och skurkar och det mycket omskrivna Ekeroth-fallet, där han nyligen dömdes för misshandel, får illustrera denna ”sanning”. Jag beslöt mig då för att göra en spaning efter en någorlunda korrekt bild av den verklighet som jag tror finns därute. Det borde ha varit en svår uppgift att hitta icke-Sverigedemokrater som är dömda, om den bild som media målar upp är sann. Eftersom varje Sverigedemokratisk förtroendevald som döms även omskrivs i media, har jag inte sökt att sammanställa dessa, utan bara de från de andra partierna, som dömts i svensk domstol.

Efter ett inte alltför stort sökande stötte jag på nedanstående lista på en bloggsida där man räknar upp vilka politiker från de andra partierna som dömts för olika brott. Jag har ingen anledning att tro att listan är falsk eller felaktig då man i varje enskilt fall i den, hänvisar till en beskrivning av brotten. Inte heller har jag stött på några dementier av listan eller dess innehåll i mitt sökande. Eftersom min avsikt inte är att lägga sten på de enskilda personernas börda har jag tagit bort respektive namn och ersatt dessa med respektive namns initialer.

Ingen människa kan leva utan att begå fel ibland eller göra sig skyldig till handlingar som är olagliga på ett eller annat sätt, exempelvis fortkörning, dåligt omdöme i samband med spritförtäring och liknande. Vi allra flesta klarar oss från att hamna i domstol, tack och lov, men vi gör de facto olika dumheter från tid till annan. Dessa dumheter och fel är, förtjänar det att fastställa, inte en del av den svenska samhälleliga strukturen, lagligt förankrad eller fastlagd i någon sharia-paragraf, utan helt enkelt bara dumt beteende och tecken på dåligt omdöme hos enskilda personer.

Jag vill också göra klart att det inte är med glatt hjärta som jag vidarebefordrar listan då den tyvärr visar upp att en del av de människor som vi i förtroende valt till olika politiska uppdrag, inte kan anses leva upp till detta förtroende.

Listan är hämtad från; http://mobil.cyberliv.bloggplatsen.se och så här beskriver bloggaren sin lista;

Brottsdömda 7-klöverpolitiker

Detta dokument listar politiker i C, FP, KD, MP, M, S och V som dömts för brott sedan 2004, och är tänkt att vara en illustrativ motvikt till påståenden om att Sverigedemokraternas företrädare skulle vara särskilt brottsbelastade. Här tas endast fall upp där personer har dömts för brott – inte endast har kronofogdeskulder eller gjort olämpliga uttalanden.

Datainsamlingen grundar sig på medierapportering, vilken ju är mer förekommande när förseelser är grova och förövare kända. Dokumentet kan därför inte ses som en statistisk jämförelse mellan partierna.

I de fall som brott har mörkats av vanlig massmedia, har alternativmedia använts som källa. Ifall dessa händelsevis skulle misstros, går det utmärkt att kontakta rättsväsendets instanser för kontroll.

Personerna listas per parti med för och efternamn enligt mallen: platsen där personen bor eller hade förtroendeuppdrag vid brottstillfället, beskrivning av brottet, år för dom.

Senast uppdaterat: 27 maj 2014

 

Centerpartiet
SA, Burträsk, grovt rattfylleri 2010
BK, Sala, sexuellt ofredande 2011
AK, Lycksele, trolöshet mot huvudman 2013
BM Edsbyn, grovt rattfylleri 2009
P-OZ, Lidingö, bl.a grovt bokförings- och skattebrott 2008
PÖ, Gävle, grovt bedrägeri och grov förskingring 2008
NN, Stockholm, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 2008

Folkpartiet
IB, Uppsala, förargelseväckande beteende 2009
ÅB, Huddinge, försök till köp av sexuell tjänst 2009
JD, Stockholm, grov misshandel, stöld och grovt bedrägeri 2010
CE, Malmö, trolöshet mot huvudman 2005 och stöld 2008
CF, Höganäs, grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning 2014
RF, Göteborg, bedrägligt beteende 2010
MG, Nacka, grov rattfylla 2006
PJ, Stockholm, dataintrång och anstiftan till dataintrång 2007
MJ, Hällevadsholm, förskingring 2006
AK, Västerås, olaga hot och grov vårdslöshet i trafik 2005
BM, Haverdal, försök till köp av sexuell tjänst 2012
MN,  Umeå, bedrägeri och urkundsförfalskning 2010
S-EN, Västernorrland, trolöshet mot huvudman 2005
PO, Ånge, trolöshet mot huvudman 2006
PP,  Landskrona, misshandel och ringa vapenbrott 2012 – skyddstillsyn
KP, Stockholm, rattfylleri 2006
MR, bokföringsbrott 2005
PS, Växjö, rattfylleri 2012

Kristdemokraterna
AC, Oxelösund, barnpornografibrott 2004
TH, Eskilstuna, förargelseväckande beteende 2007
CH, Malmö, förskingring och urkundsförfalskning 2006
EM, Sigtuna, rödljuskörning och bestickning 2006
MR, Stockholm, olaga hot, ofredande och förolämpning 2010
MR, Töreboda, grov kvinnofridskränkning och misshandel 2012
IS, Falun, bedrägeri 2013.                                                                                          XY, Västsverige, sexuellt utnyttjande av underårig 2007

Miljöpartiet
DJAA, försök till mord, grov mordbrand, grovt rån, stämpling till mened och falsk tillvitelse 2012
MED, Göteborg, köp av sexuell tjänst 2014
PG, Täby, rattfylleri 2005
GG, Boden, snatteri 2006, 2008 och 2011
DH, Umeå, häleri 2013
RK, Göteborg, olaga tvång och ofredande 2012, olaga hot, olaga intrång, ofredande och skadegörelse 2014
ML,  Höganäs, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott 2004
RM, Arvika, grov förskingring 2013
GN, Tranemo, olovlig körning 2008, grovt olovligt brukande, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott 2013, två fall av narkotikabrott 2014
PN, Hultsfred, spritsmuggling och snatteri 2011
KP, Hylte, snatteri 2005
MR,  Lilla Edet, narkotikabrott och rattfylleri 2010
MS, Norrköping, ringa narkotikabrott i två fall 2013
BV, Vaxholm, rån 2005, mordbrand och grovt olaga hot 2013
MW, Söderhamn, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 2012
EÖ,  Färjestaden, grovt rattfylleri 2014
CÖ, Stockholm, förförelse av ungdom och olovligt anskaffande av alkoholdrycker 2004

Moderaterna
RA, Älmhult, skattebrott 2005
PA, Laholm, försök till köp av sexuell tjänst 2012
GA, Norrköping, licenssmitning 2006
AB,  Hudiksvall, obehörigt avvikande från trafikolycksplats och otillåten omkörning 2011
TB, Malmö, licenssmitning 2007
MB,  Svenljunga, grovt bedrägeri samt grovt bidragsbrott 2011
PB, Malmö, grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling 2012
MB, Stockholm, licenssmitning 2006
N-EB, Bjurholm, rattfylleri 2011
IB, Gimo, grov förskingring 2010
JC, Kungsbacka, bokförings- och skattebrott, försvårande av skattekontroll 2009
MD, Västerås, bedrägeri 2005
GD, Karlstad, otillbörlig marknadspåverkan 2011
ME,  Sundsvall, rattfylleri 2011
GF, Sotenäs, våldtäkt 2013
HF, Malmö, fortkörning 2011
HG, Blekinge, grov kvinnofridskränkning och grov misshandel 2008
RG, Östra Ryd, köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst 2012, tre våldtäkter mot barn, två fall av sexuellt ofredande samt ett sexuellt övergrepp mot barn och övergrepp i rättssak 2013
RG,  Stockholm, försök till köp av sexuell tjänst 2011
AH, Uppsala, olovligt anskaffande av ­alkoholdrycker 2004
MvH, Hägersten, grov stöld 2009
JH, Norberg, misshandel 2004
PI, Jönköping, vapenbrott 2007
FJ, Grästorp, stöld 2013
JJ,  Härryda, hot mot tjänsteman 2013
TJ,  Östersund, sexuellt utnyttjande av minderårig 2010
PJ, Jönköping, bokföringsbrott 2012
PL, Luleå, olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och medhjälp till misshandel, medhjälp till olaga hot 2005
CL, Skellefteå, hets mot folkgrupp 2011
BL,  Trosa, bokföringsbrott och skattebrott 2012
CN, , Båstad, olaga hot 2010
LO, Vellinge, medhjälp till brott mot miljöbalken 2006
LP,  Östra Göinge, trolöshet mot huvudman 2008
PP,  Åstorp, fortkörning 2008 och 2010
UR, Laholm, bokföringsbrott 2011, grovt bedrägeri 2012
BR, Täby, rattfylleri 2009
JR, Helsingborg, snatteri 2012
LR,  Lund, rattfylleri 2005
MS, Härnösand, grovt rattfylleri 2010
KS, Lerum, grovt skattebrott och medhjälp därtill, grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill, grov förskingring, grov oredlighet mot borgenär, förberedelse till grovt skattebrott, brott mot aktiebolagslagen 2013
HS, Österåker, rattfylleri 2008, 2010 och 2012
FS, Knivsta, ringa misshandel 2009
JS,  Hallstahammar, grovt rattfylleri 2005
JS-E, Stockholm, grovt barnpornografibrott 2010
CSC, licenssmitning 2006
BS, Falun, grovt bedrägeri 2014
HT,  Öckerö, grovt tjänstefel 2010
MT, Bromma, misshandel 2012
WT, Stockholm, stöld 2006
VHBC, Stockholm, olaga intrång, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot och egenmäktigt förfarande 2011
AZ, Torsby, grovt bedrägeri 2013
MÅ, Malung, tre fall av trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott 2013
MÖ, Uppsala, olaga hot 2012
NN,  Göteborg, bokföringsbrott, köp av sexuella tjänster, trolöshet mot huvudman, vårdslöshet i trafik och rattfylleri 2007
XX Sundsvall, rattfylla 2011
XY, Gotland, stöld 2009

Socialdemokraterna
JA,  Stockholm, våldsamt motstånd 2009
JA, Norrköping, köp av sexuella tjänster 2010
KA, Söderköping, köp av sexuella tjänster 2010
UA, Vilhelmina, grovt jaktbrott 2008
MA, Göteborg, olaga hot och sexuellt ofredande 2013                         KA, Härnösand, bestickning 2006
I-MB, Varberg, hot mot tjänsteman 2006
KB, Stockholm, stöld 2012
RB, Umeå, grovt rattfylleri 2006
IBB, Sigtuna, misshandel 2010
J-JC, Visby, misshandel och olaga hot 2005
MC,  Luleå, olaga hot 2010
MAD, Malmö, misshandel 2013
TD, Åmotfors, grovt rattfylleri 2006
AD, Södertälje, olaga vapeninnehav och rattfylleri 2011
AE, Luleå, stöld 2010, snatteri 2009
BE, Nyköping, rattfylleri 2009
CE, Ödeshög, olaga hot 2009
LF, Hudiksvall, fyra fall av bokföringsbrott 2010
MG, Halmstad, grov misshandel 2013
MH, Kalmar, ringa hot mot tjänsteman 2008
JH, Västerås, misshandel 2007
LH,  Uppsala, ohörsamhet mot ordningsmakten 2004
FH, Piteå, bedrägeri 2014
JEJ,  Norrtälje, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 2013
PJ, Trollhättan, rattfylla 2009
BK, Forshaga, grov trolöshet mot huvudman 2014
AK, Älvkarleby, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri 2004
BK,  Trelleborg, vapenbrott och brott mot vapenlagen 2009
G-BL, Malmö, grov förskingring 2010
ML, Lindesberg, försök till trolöshet mot huvudman 2008
TL, Kalmar, olaga hot, stöld, skadegörelse och bedrägeri 2006, bedrägeri 2010, förtal 2011
L-OL, brott mot knivlagen 2010, två fall av misshandel 2012
HL, Storfors, misshandel 2008
UL,  Lidköping, grov förskingring 2011
HL, Luleå, bedrägeri 2014
JM, Malmö, misshandel 2013
B-IN, Åmotsfors, rattfylleri 2014
JN, Timrå, fortkörning 2008
HHN,  Uddevalla, urkundsförfalskning och bedrägeri 2005
MN, Eskilstuna, misshandel 2013
LP, Stockholm, rattfylleri 2009
H-EP, Landskrona, föregripelse mot tjänsteman
MR, Tornedalen, misshandel och olaga tvång 2013
TR, Stockholm, snatteri 2014
AR, Lysekil, olovlig körning och fortkörning 2009, trolöshet mot huvudman 2012
MR, Surahammar, otillbörligt verkande vid röstning 2007
RS, Haparanda, jaktbrott 2010
BS, Bandhagen, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov våldtäkt mot barn 2009
AS, Stockholm, ringa våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning och egenmäktigt förfarande, 2006
RS, Dorotea, skadegörelse 2012
S-OS, Varberg, tre fall av köp av sexuell tjänst 2014
MS, Kalmar, sexuellt utnyttjande av barn 2009
NS,  Skaraborg, dataintrång 2007
ST, Solna, otillbörligt verkande vid röstning, röstfusk 2004
NT, Stockholm, stöld 2011
DWK, Övertorneå, bokföringsbrott 2010
JW, Salem, stöld 2011
SW, Oskarshamn, grovt bedrägeri 2005
XY, Lessebo, förskingring 2006
XY, Stockholm, grovt bedrägeri 2007
XY, Västerbotten, kvinnofridskränkning 2013

Vänsterpartiet
UB, Tierp, olaga hot och flera fall av misshandel 2004, misshandel 2008
HB, Kramfors, sexuellt ofredande mot minderåriga 2008
HDdF, Malmö, stöld 2011
ZH, Järfälla, förtal 2011
AI, Kristianstad, tio fall av våldtäkt 2011
TJ, Mönsterås, misshandel 2010
DK, Svenljunga, dubbelmord och mordförsök 2004
VL, Göteborg, förskingring och urkundsförfalskning 2010
AL, Västerås, trolöshet mot huvudman, grovt brott 2013
R-AL, Ransäter, grov kvinnofridskränkning 2010
LM, Tibro, förskingring 2011
DN, Mariestad, narkotikabrott 2011
AN, Stockholm, störande av förrättning 2005
JN, Stockholm, misshandel och olaga hot 2010
LN, Stockholm, våldsamt upplopp och skadegörelse 2009
SS, Laholm, misshandel 2009
RS, Vara, förargelseväckande beteende 2012
AT, Bengtsfors, rattfylla och fortkörning 2009, rattfylla 2013
NV, Skaraborg, grovt bedrägeri och rattfylleri 2009
KW, Heby, grovt bedrägeri 2011
LV, Oskarshamn, häleri 2009
KZA, Tibro, bedrägeri och bedrägligt beteende 2008, förskingring 2011

 

En känd personlighet, som levde för ca 2000 år sedan  ombads döma i ett mål av äktenskapsbrott, där dåtidens straff var att kvinnan (naturligtvis, inte den delaktige mannen) skulle stenas till döds. Denne vise man, som är mitt föredöme, yttrade då att ”den som är utan skuld kastar första stenen”.  Eftersom det inte då fanns, eller för den delen idag finns,  någon som var/är utan skuld i något sammanhang, så släppte alla de stenbeväpnade personerna sina stenar och gick därifrån.  På samma sätt tycker jag att vi alla bör agera. Istället för att karakterisera politiska motståndare som huliganer, rasister och/eller våldsbenägna, bemöt deras argument med faktabaserad eller visionsbaserad retorik. På så sätt kan allas vårt samhälle bli bättre – för alla.

Det var för övrigt samme kloke man som slängde ut alla handlare och krimskramsförsäljare ur templet. Idag skulle han kanske ha kastat ut alla lobbyister från Almedalen 👍 . Men, vem skulle då ha något politiskt budskap att framföra i något av partierna!? Tankesmedjor, talskrivare, lobbyister som framför särintressen och i sin tur ekonomiskt backas upp av stora företag är ju de förhärskande. Olof Palme som startade hela Almedalscirkusen genom att hålla ett sommartal där roterar nog i graven för hur hans goda initiativ då, idag förvanskats av alla  särintressekrämare i Almedalstemplet.