Kategoriarkiv: Filosofi, Etik och Samhälle

På denna sida förekommer mina tankar och funderingar kring större och mindre händelser och skeenden

Ska vi utvisa afghanska unga män till Afghanistan?

Som enskild person blir man ganska konfunderad inför hela frågan kring ut-/avvisning av afghanska personer som inte befinns ha asylskäl. Läser man krigsrubrikerna i Aftonbladet och Liberalernas partiledare Björklunds senaste uttalanden, sedan han haft ett vått finger i luften, så förefaller hela Afghanistan var ett enda slagfält dit man inte kan/ska skicka någon.

Samtidigt om man ser på det finska Migrationsverkets uppdatering vad gäller Afghanistan (2017-06-15) så får man en annan bild/lägesredovisning. Så här kan man sammanfatta finska Migri’s uppfattning i frågan;
”Migrationsverket har uppdaterat rapporterna om säkerhetsläget (endast på finska)i Afghanistan, Irak och Somalia. I sammandrag sägs att det även fortsättningsvis går att utvisa asylsökande som inte befinns ha asyl- eller skyddsskäl till de tre länderna och att, precis som tidigare, individuella, personliga skäl utreds. I de fall där avslag på asylansökan meddelas, har man kommit fram till att det finns möjlighet att bosätta sig i andra områden än i dem som man ursprungligen kommer ifrån.” På samma sätt som en svensk från Kiruna kan bosätta sig i Stockholm eller Skåne (min anmärkning).

Min fundering blir då: ska man lita på en finsk myndighet som via sina tjänstemän gjort en samlad oväldig bedömning i en i och för sig svår fråga eller ska man sätta sin tilltro till en partiledare som desperat kämpar för sin och partiets överlevnad som Riksdagsparti respektive en oseriös mediablaska som jag upplever vinkla verkligheten å det allvarligaste, bara det säljer lösnummer och man är inte så bekymrad över att uppfylla krav på att vara saklig?

Om vi sedan betraktar de asylsökande så har de ju bevisligen tagit sig genom en stor del av världen där det inte kan anses vara ”mammas gata” som de promenerat på. De har således visat på en förmåga att klara sig själva. Då blir min fundering; har de månader de vistats i Sverige totalt raderat ut denna förmåga?

Ja, jag har inga säkra svar, men däremot ett flertal frågor kring hela problemkomplexet.

Min känsla inför det hela skulle kanske kunna illustreras som så att om jag söker ett jobb, där man kräver att man ska ha en viss ålder och vissa förkunskapskrav, som jag inte har. Jag ljuger eller vilseleder rekryteringspodiet kring vem jag är och vilka meriter jag har för jobbet. Är det då fel av rekryteringspodiet att avvisa min ansökan när de funnit att jag farit fram med osanning eller ska de av hänsyn till min hänvisning till att jag har det så svårt, ge mig jobbet? Och, hur juste är det mot andra sökande, som faktiskt uppfyller kraven, om jag får jobbet medan de inte kommer ifråga?

Hmm, utifrån en rent empatisk synvinkel så förstår jag de människor som lärt känna och betraktar de enskilda afghanska ungdomarna som ”sina barn”. Jag skulle också kunna acceptera att de beviljas uppehållstillstånd förutsatt att de inte begått brott efter ankomsten till Sverige och även under förutsättning av att de som nu talar sig varma för dessa unga män också är beredda att ekonomiskt och boendemässigt garantera deras vistelse under de närmaste fem åren. På så sätt skulle medel för mottagande av andra som de facto har asylskäl kunna beredas.

Nedan följer en mer detaljerad redovisning (2017-06-15) av det finska Migrationsverkets bedömning för Afghanistan, Irak och Somalia;

Läget är fortsatt instabilt i alla tre stater och i vissa områden har situationen förvärrats. Exempelvis i Afghanistan har våldet nått en extremt hög nivå i flera områden än tidigare. Detta har beaktats i de uppdaterade rapporterna. Att en asylsökande uppger att han eller hon kommer från ett visst område innebär inte automatiskt att han eller hon ska beviljas internationellt skydd i något av de här tre länderna: Afghanistan, Irak, Somalia.

Asylsökande från alla tre länder beviljas alltid internationellt skydd om de har anledning att frukta personlig förföljelse eller allvarlig risk överallt i sitt hemland.

Fortfarande möjligt att återvända till Kabul i Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan har varit fortsatt instabilt och oförutsägbart. Konflikten har spritt sig till ett större område än tidigare, men största delen av striderna utkämpas fortfarande i landets södra och östra del.

Sedan början av 2017 har antalet civila offer minskat något jämfört med fjolåret, men det exceptionellt förödande bombattentatet i Kabul den 31 maj 2017 höjde än en gång antalet döda och sårade. Antalet personer som tvingats till intern flykt på grund av konflikten har hittills varit klart mindre än i fjol.

I vissa delar av landet är risken för urskillningslöst våld extremt hög och till dessa områden återsänds ingen. Sådana områden är:

provinsen Helmand
distrikten Tirin Kot och Dehrawud i provinsen Oruzgan
de södra distrikten Achin, Kot, Deh Bala/Haska Mina, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot och Pachir wa Agam i provinsen Nangarhar.
Men för varje asylsökandes del utreds alltid möjligheten till intern flykt, det vill säga om det är möjligt för honom eller henne att bosätta sig i en annan region i sitt hemland, såsom i huvudstaden Kabul. Därför beviljas flyktingar från ovan nämnda områden inte internationellt skydd automatiskt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt årsboksbeslut den 5 maj bekräftat att förhållandena i Kabul inte utgör ett allmänt hinder för intern flykt till staden. Detta gäller också barnfamiljer. De sökandes personliga situation beaktas alltid i prövningen.

Torka i Somalia: skydd beviljas på individuella grunder

Somalia har i år fått lida av allvarlig torka och en humanitär kris. Miljontals människor behöver hjälp, men hungersnöd har hittills kunnat undvikas genom biståndsåtgärder.

Det humanitära skyddet avlägsnades ur utlänningslagen i maj 2016 och därmed kan uppehållstillstånd inte längre beviljas enbart på grund av en miljökatastrof.

Alternativt skydd kan ändå komma i fråga om en person har kommit från ett område där exempelvis väpnade grupper stoppar biståndsåtgärderna. Hittills har inte endast väpnade grupper (såsom al-Shabaab) utan delvis också statliga myndigheter försvårat eller stoppat det humanitära biståndet.

Varje asylsökandes fall prövas individuellt och en bedömning görs av om personen har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland.

Situationen i huvudstaden Mogadishu är fortsättningsvis instabil och även attacker som kräver civila offer förekommer. Situationen är dock inte av ett sådant slag att personer kan beviljas asyl eller alternativt skydd endast på grund av att de har staden som hemort. Detta konstaterade även högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut i april.

Ingen återsänds till Iraks aktiva frontlinjer

Säkerhetsläget i Irak varierar på olika håll i landet.

Vid aktiva frontlinjer, såsom i Mosul och Tel Afar väster om Mosul, är risken för våld extremt hög och ingen återsänds till dessa områden.

I beslutsprocessen bedöms alltid om den asylsökande har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland, till exempel huvudstaden Bagdad. Om intern flykt är möjlig beviljas inte heller asylsökande från aktiva frontlinjer internationellt skydd.

Så kallad intern flykt till Bagdad tillämpas inte för sunnimuslimer som kommit från områden som kontrolleras av Isis, om de löper risk för att utsättas för rättskränkningar av shiamilis och inte får myndigheternas skydd. Inte heller ensamkommande minderåriga asylsökande, ensamma kvinnor utan ett socialt skyddsnät eller familjer utan försörjare förutsätts fly internt

Om att driva en viss politik – och mena det

Vår demokrati och vårt samhälle har som ledmotiv rätten och möjligheten att vi alla ska ostraffat kunna säga vårt hjärtas mening. Vart fjärde år väljer vi våra representanter som ska agera för oss i Sveriges Riksdag.  Vi slår oss för bröstet och hävdar att här är vi minsann jämlika, män och kvinnor. Jamen, kanske du inflikar, det är ju så det är, vi är alla lika mycket värda och ingen har fler eller färre rättigheter och möjligheter än någon annan.

Trodde du ja!

Låt mig ge något exempel på när det inte är så.

Om man säger sin mening om vissa företeelser i vårt samhälle drabbas man av alla de rättfärdigades förakt och inkrökthet. Ett förhållningssätt som är mycket aktuellt när det gäller den mycket känsliga frågan kring asylsökande och migranter. Där är det lätt att pådyvlas epitet som rasist och främlingsfientlig om man ifrågasätter tingens ordning.

Ett annat exempel är pensionen som man tjänat ihop i form av avstående från lön till förmån för ett sparande inom ramen  för pensionsbegreppet, under ett långt och strävsamt arbetsliv. För många blir det en kalldusch när de börjar att ta sin hopsparade pension i anspråk och upptäcker att den knappt räcker till livets nödtorft. Den beskattas till och med högre än vad som är fallet med arbetande personer. En kvarts miljon svenskar lever under EU’s deklarerade fattigdomsgräns.

Samtidigt ser och läser man om personer som uppehållit förtroendeuppdrag som Riksdagsledamot och efter det att deras parti förlorat ett antal mandat eller de tröttnat på att vara Riksdagsman slutar, så får de behålla sin Riksdagsmannalön fram tills dess de skaffat ett nytt jobb. Framstående personer som Göran Persson, Reinfeld mfl trixar till och nyttjar denna rättighet som det inte var tänkt, på så sätt att de skapar ett bolag, dit de kanaliserar sina inkomster för föreläsningar de hållit, styrelseuppdrag de fortsätter ha efter sin avslutade riksdagsgärning, konsultuppdrag som de påtar sig mm. Sedan tar de inte ut någon lön ur dessa bolag utan endast aktieägarutdelning, vilket beskattas med en tariff under 30% även vid mångmiljonvinster. Till yttermera visso så får de behålla sin Riksdagslön eftersom de inte ”lyckats” få något jobb. Rena bedrägeriet enligt min mening, med avsikt att mjölka statskassan så länge det är möjligt. Dessa möjligheter finns inte i sinnevärlden för en vanlig löntagare efter ett långt arbetsliv som anställd. Man känner att det i allt högre grad bildats ett skattefrälse som så snart de slutat att vara politiskt aktiva i ”politikens elitserie” lever på ett sätt som de sagt sig motarbeta eller ta avstånd från när de var inne i den politiska smeten.

Som vanlig person frågar man sig då hur pass ärligt var deras engagemang när de var aktiva politiker? Jag förväntar mig naturligtvis inte att de ska behöva gå till Socialen för att få sitt livsuppehälle, men jag förväntar mig också att de ska ha ambitionen att göra rätt för sig även efter sin aktiva tid som politiker, precis som vi alla andra förväntas göra.

 

 

Den insektstid nu kommer

Under många år har en av våra Islandshästar besvärats mycket av sommarens insekter, speciellt knott och svidare, små surrande och stickande/bitande jävlar, som gör honom förtvivlad och näst intill hysterisk. Som en följd av det hela brukar man kunna avläsa läget på hans stressnivå på svansen, som efter en tid, speciellt vid roten,  är svälld och hårlös, huvudet är vanligtvis fullt av blödande kli-sår, efter allt kliande mot stängselpålar och träd i hagen. När det är som värst rusar han blint in i stallet och ställer sig i den mörkaste boxen, så slipper han i alla fall knotten.

Vi har provat det mesta som anges lindrande och skyddande mot insekter. Insektstäcken höll knappt en vecka. Sedan han rullat och kliat sig , så hängde de snart  i trasor på honom.

Nu står vi inför en ny sommar, som för oss allra flesta människor betyder sol och bad och frihet från skola och jobb. För honom betyder det, eller snarare betydde det, fasans dagar.

Efter ett antal olika försök har vi sent omsider hittat ett förhållningssätt som avgjort lindrar vår isländska väns plågor. En myggfångande apparat inköptes för dyra pengar. Den bränner pengar i form av gasol som då genererar koldioxid och värme dessutom ingår en likaledes svindyr doftpastill med några droppar oktenol som myggattraherande doftpastill. Effekten är i varje fall god och fläkten suger in mygg som kommer ditlockade av doft o koldioxid och samlar upp dem i en påse, där de torkas till döds. Med denna apparat reducerar vi antalet stickmyggor på gården med ca 6 liter myggor (kanske 1 miljon myggor) per säsong. Vi har stalldörren öppen, bara förtäckt med två upphängda filtar som går omlott, så hästen kan gå ut och in när han vill. Sist men inte minst så har vi hittat ett preparat på marknaden som tillsammans med de övriga åtgärderna fungerar bra för honom. Det är en sommardeo från Ekholms Häst- och Hundvårdsprodukter som vi sprayar hästen med varje morgon (svansrot, skap, resten av kroppen), gnider vi in hans huvud o hals med. Produkten har fungerat så bra att jag kontaktade Ekholms för att berätta om resultatet och det hela resulterade i att jag ombads bli återförsäljare, vilket jag accepterade. Så nu slipper ni som finns i närområdet beställa från Ekholms. Jag ska försöka hålla produkterna i lager, men i likhet med Orsa kompani så lovar jag inte bestämt att de vid varje stund ska finnas hemma. Men, jag kan lova den som köper via mig ett pris som väl understiger Ekholms i och med att mitt huvudsakliga intresse är att förmedla dessa fungerande produkter till andra häst- och hundägare.  Här nedan bifogar jag en kort beskrivning på Sommardeon och för de som är intresserade produktblad för övriga salvor och hudvårdsprodukter, klicka på länken.

SOMMARDEO (färdig att använda)

Till utomhus gående Hästar och övriga djur, färdig att användas Giftfri Spray, förvillar bitande och stickande insekter. Färdigblandad. [Finns även på flaska som 500ml koncentrat] Spraya över djuret en gång per dag. Om hästen är rädd för spray kan Sommardeon även appliceras med en fuktad svamp. Undvik att spraya i ögon eller andningsväger.

Färdigblandad 500 ml sprayflaska kostar 170 kr inkl moms
Koncentrat 500 ml skruvkorksflaska kostar 165 in kl moms

Du når mig säkrast via e-mail: sommardeo@gmail.com                                                                                                 på telefon: 070-6734380 (lämna meddelande med namn o tel nr så ringer jag dig )

En broschyr på övriga produkter;

Ekholms Häst och Hundvårdsprodukter 2017

Global uppvärmning eller nerkylning

Som vanligt så är det bäst att vara skeptisk till alla ”sanningar”, speciellt om de kommer från vetenskapens värld. Detta är något som fått bränsle under den nyligen uppdagade Machiarelli-affären.

Under de senaste decenniet har vetenskapen fastställt att vi står inför en skenande uppvärmning av klotet orsakade av mänskliga aktiviteter. ”Alla” utom några skeptiker har omfattat denna sanning/hypotes och bland skeptikerna räknar jag in mig själv. Inte så att jag förnekar att det blivit varmare på jorden det senaste decenniet men orsakssammanhanget bakom känns ganska preteniösa utifrån ett strikt vetenskapligt ansatssätt. Jag anser bland annat att det inte bortom alla tvivel är bevisat att globala uppvärmningen är uteslutande människorelaterat, utan bygger på en indiciekedja där industrialismens start sammanfaller med att jordens temperatur började höjas.

I dagarna rapporterar en forskargrupp som studerar solens magnetism och solfläcksaktiviteten att de datorsimulerat, med 97% säkerhet, att solens aktivitet kommer att sänkas under en 15-20 år med start ca 2022 och orsaka en ”mini nedisning” av jorden pga mindre solinstrålning.

Om det är så att detta sker så kan man konstatera att den uppvärmning som hittills skett, skulle då motverka den nerkylningen och kanske åstadkomma att en behaglig klimatstruktur bibehålls på jorden, samtidigt som isbjörnanrna kan fortsätta sin jakt på den arktiska isen (för det verkar vara det viktigaste som håller på att hända – att isbjörnarna riskerar försvinna trots att de bevisligen klarat tidigare klimatfluktuationer genom årtusendenas lopp).

Vad är då slutsatsen?

Kanske att vi människor spår (baserat på olika fakta, statistik och trender) medan naturen råder och när moder natur spänner musklerna så står vi oss ganska släta alldeles oavsett vad den ”samlade vetenskapen” för tillfället nått consensus om.

Men som vanligt – den som lever får bli varse.
Om du vill läsa själv lite grann kring de senaste rönen om vad som gäller för klimat-spåkulan, så följer här en länk till detta;

http://www.iflscience.com/environment/mini-ice-age-not-reason-ignore-global-warming/

Vi ger oss aldrig – no retreat no surrender!

En dag som denna så känns det för mig än viktigare att understryka vår känsla av gemensamhet, detta sagt med bilder från Drottninggatan i Stockholm på mina/våra näthinnor. På TV rullas bilderna gång på gång med rädda människor som springer i skräck från det hot som de upplevt. Vi ser den öl-bil som efter en vansinnesfärd längs Drottninggatan mejat ner oskyldiga människor, allt i dess väg, den står inkörd rykande i en av entréerna till Åhléns varuhus. Vi hör om enskilda och organisationer, butiker som hjälpt strandade människor som inte kunde komma hem och ta hand om sina kära/barn. En klump bildas i bröstet, en tår letar sig fram i ögonen när man förstår den enorma styrka av solidaritet, som finns hos medmänniskorna i stunder av kris.

Dådet har hittills krävt fyra människoliv och ett femtontal skadade, det hade kunnat vara 10 gånger så många om mördaren lyckats fullt ut i sitt smutsiga hantverk.

Carl Bildt intervjuades under sena kvällen och hans funderingar sammanföll, i detta fall, med mina egna. Det måste vara en sjuk och hatisk person som är i stånd till detta vansinnesdåd.

Såhär med ett knappt dygn som gått sedan dådet, och i sken av konsekvensanalysen detta genererar, så förstärks min åsikt att;

  • vi ska inte hemfalla till att urskiljningslöst anklaga alla invandrare, eller muslimer, för att vara terrorister eller blivande sådana. Det alldeles överväldigande antalet som kommit hit, har ingen annan önskan än att få leva i fred och trygghet här i sitt nya hemland.
  • vi ska ta tillvara på den känsla av solidaritet och gemensamhet som vi fick se exempel på igår kväll och låta den omfatta alla
  • vi ska med alla medel stoppa alla de som predikar eller agerar för olika våldslösningar. Istället ska vi understödja och kräva att de som agerar/ska agera för oss alla, Polisen, media, Riksdag och Regering slutar upp att vara så toleranta och förstående mot brottslingar, hemvändanade terrorister, folk/präster som predikar våldslösningar och en återgång till ett antikt samhälle med alla dess värderingar.

Till slut är det två bilder som etsats fast på min näthinna, bilder jag stött på under det senaste dygnet. Den första är en videosekvens där en liten hockeyknatte, som ännu inte är så vigolant i sin skridskoåkning, får hjälp av en annan, brorsa eller kompis, med att föra pucken till att slutligen hamna i målburen. Flera gånger får brorsan rycka in och hindra andra spelare från att ta pucken från den lille killen.

Vilken liten hjälte ❤️

Publicerat av Sportbladet den 7 april 2017

 

Den andra bilden är en bild där en tungt beväpnad polis ur den nationella insatsstyrkan erbjuder sin arm till en äldre kvinna för att stödja henne över gatan, en sann bild av de fundamentala värdenas tyngd och styrka, värden vi aldrig ska släppa.

 

Källa: Svenska Dagbladet

 

….eller som Churchill yttrade ”we shall never surrender” och som Bruce Springsteen sjunger ” no retreat, no surrender”.

Vi kan inte, får inte, ska inte vika oss för hot och våld mot vårt öppna, demokratiska och jämlika samhälle.  Kom ihåg det och Glöm aldrig!