En ny jaktklubb på väg att bildas?

Läste på anslagstavlan att de som tidigare fyllt min postlåda med diverse spretande synpunkter och påhopp på företrädare för det numera nerlagda Vitå Viltvårdsområde, tänker bilda en jaktklubb.

De inbjuder alla i Vitå till ett möte för bildande av en ny jaktklubb på onsdag 18 januari 2012, kl 19.00 i Vitå Bygdegård. Eftersom det är det första kreativa steg som denna grupp tagit, tänker jag gå dit för att lyssna (och kanske ställa några frågor)  hur de tänker, var de tänker sig jaga, vilka som tänker sig vara med i denna klubb  och vilka stiftarna är.

Såvitt jag läst och förstått stadgarna för Vitå Jaktvårdsförening som bildades i förra veckan så ges alla boende, markägare och arrendatorer i Vitå tillgång till att jaga såväl gemensamhetsjakt (älgjakt) som småvilt på de marker som den överväldigande majoritet av markägarna i Vitå förfogar över.

Kvar är mindre isolerade öar av marker som ännu inte gått med i Vitå Jaktvårdsförening och såvitt jag förstått rätt så ligger dessa utspridda som små öar (vita fläckar) som torde innebära mycket begränsade möjligheter att bedriva meningsfull jakt på.

Någonstans får jag för mig, efter att ha läst pamfletterna som distribuerats från denna grupp,  att åtminstone några av de tongivande i ”utbrytargruppen” i sina sinnen föreställer sig att jakt är något som ingår i allemansrätten.  Om de tror detta så borde de läsa Sveriges lag (som de så ofta hänvisar till) och de kan gå tillbaks 1000 år till gamla urkunder utan att hitta något annat än att jakträtten tillhör markägaren. Tidigare var undantaget från denna tusenårigt belagda rättighet det s.k. ”Kronviltet” vilket innebar de stora rovdjuren , liksom älg och hjortdjur, där jakträtten och viltet tillhörde ”Kronan” dvs staten/kungen.

 

Byn VITÅ – bjuder på ett förtrollande välkomnande

Har du tänkt på att vare sig man kommer från E4-hållet eller från Avafors-hållet, så välkomnas vi av en tavla av Vitås egen trollkonstnär, Lisa Andersson. Många byar har en välkommen-skylt av något slag, men jag vet ingen by i närområdet som har något lika fint och personligt välkomnande.

Hon arbetar för det mesta med att forma delmotiven på sina tavlor i näver, som hon omsorgsfullt nubbar upp på en träskiva och sedan bemålar. Hon jobbar även med traditionell olje-/akrylmålning. Hennes motiv är genomgående troll som ser ut som människor med svans eller är det kanske  troll med mänskliga utseenden?

Jag har frågat Lisa och fått besked att det är OK att publicera någon eller några bilder som hon gjort, på den här sidan. Själv är jag glad ägare till några stycken Lisa Andersson-trolltavlor.

Så håll till godo med tre tavlor av Lisa Andersson, Vitå;

Prinsessa med groda

Konstnär: Lisa Andersson, Vitå (Prinsessa med Grodprinsen)

 

Förlaga till Välkommenskylt VITÅ

Konstnär: Lisa Andersson, Vitå (Förlaga till Välkomstskylt Vitå by)

Prinsessan o Trollet

Konstnär: Lisa Andersson, Vitå (Prinsessan och Trollet)

En liten slutfundering; -Det bor nog ett litet troll i var och en av oss kantänka.

Telefonförsäljare en företeelse mer irriterande än sommarens knott – och dyrare!

Samtal till den fasta telefonen, som jag alltjämt har, börjar vanligtvis med att en för mig okänd röst säger ”ja tjena Lasse, jag heter XXX och ringer för att ge dig ett erbjudande från YYY om att få ett fantastiskt erbjudande , bla bla bla”. Numera brukar jag helt kort bara fråga innan de börjat köra sin intränade erbjudanderamsa; -Vad vill du sälja? -Jag köper ingenting över telefon. -Tack men nej tack och hejdå.  Sedan lägger jag helt sonika på. 90% av samtalen till den fasta telefonen har detta innehåll, vilket lett till att jag allvarligt överväger att göra mig av med den fasta linjen, mina vänner ringer ändå på mobilen liksom jag själv. Jag är spyless på alla dessa personer som försöker sälja ”konserverad gröt” och erbjuder mig gratis ditt eller datt när jag vet att i slutänden kommer det inte vara gratis, personer som stör mig i middagen eller lagom till TV-nyheterna.

Kom ihåg den gamla sanningen att ”om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant – så är det det också, dvs för bra för att vara sant”. Säg aldrig ja på någon fråga om du vill prova det eller det, för de spelar oftast in samtalet och sedan sitter du med problematiken att visa att du inte gått med på något avtal med dessa skummisar.

Det är vare sig omoraliskt eller dålig uppfostran att helt sonika säga ”hej och nej tack och lägga på” när du blir uppringd. Dessutom besparar du dig många timmar av oro, ilska och kostnader på det sättet.

Postutdelning och fasta telefoner – en utdöende företeelse?!

Förr, på den gamla goda tiden, för något enstaka år sedan kunde man få post och brev i lådan före lunch varje veckodag. Idag förefaller utdelningen ske med häst och vagn (som på den gamla dåliga tiden) och när man kommer hem efter arbete i stan vid 17-18 tiden på förkvällen kan man i bästa fall hitta de sedvanliga fönsterkuverten tillsammans med gårdagens DN i lådan. Spontant funderar jag på om man inte borde byta namn till ”Kvällsposten” med tanke på tiden för service.

Kommer ni förresten ihåg, med undantag för julkorten, när ni senast fick ett handskrivet brev från någon vän/käraste? Numera kollar man mailet snarare än tar på sig kängorna och knatar ut till postlådan. Frågan är snarast när, snarare än om,  vi får besked om att man kommer sluta dela ut post i postlådorna. Med det växande antalet datorer i varje hem så har behovet av kommunikation skiftat fokus.

 

Vitå Jaktvårdsförening bildad

Igår, den 11 januari 2012, bildades den nya Vitå Jaktvårdsförening och som en fågel Fenix stiger den upp ur askan av det avsomnande viltvårdsområdet.

Kvällens mötesordförande Uno Johansson höll en föredömlig bakgrundsinformation och hade förberett med OH-bilder förslaget till stadgar och gick igenom stadgarna punkt för punkt. Slutsatsen man kunde dra var att dessa var i det närmaste identisk med det avsomnande viltvårdsområdets.

Till styrelsemedlemmar fram till ordinarie stämma valdes; Uno Johansson (ordf), Olle Andersson (sekr), Håkan Andersson (kassör), Bernt Nordlund samt Nils Holmfors. Styrelsen konstituerade sig direkt efter mötet.

Till alla oroliga jägare kan man nu säga, efter det att stadgarna antagits, att det kommer att bli ”business as usual” dvs alla fast boende i byn samt markägare och arrendatorer kommer att kunna delta i jakten på föreningens marker. Dessa beräknas till areal bli näst intill lika de som viltvårdsområdet förvaltade. Några ”vita” fläckar kan komma att uppstå beroende på om alla nuvarande VVO-markägare går med eller ej.

Eftersom gårdagens möte inte var tänkt som något annat än ett möte för skapande av jaktvårdsföreningen antogs ett förslag om att hålla ett informationsmöte den 19 januari kl 19.00 i Vitå Folkets Hus där alla Vitå-bor bjuds in till en panelinformation under ledning av byaålderman Arne Andersson. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att få information direkt ur ”hästens mun”, för att få slut på den massiva ryktesspridningen och desinformationen som hittills varit legio.

Dessutom konstaterades att en extrastämma i Vitå Viltvårdsområde kommer att hållas för att avsluta de ekonomiska förhållanden för VVOt, som en sista åtgärd innan den dödförklaras. Denna extrastämma avses hållas den 23 januari 2012 kl. 19.00 i Vitå Folkets Hus. Affischering med kallelse till denna ska ske på sedvanligt sätt.

 

Nyheter och Tankar från en man på vischan