Ömsom vin och ömsom förorenat vatten

Luleå Kommun – SUCK!

BUN Luleå Kommun – SUCK!

BUNs ordförande Emma Engelmark – SUCK!

Luleå Kommuns Kommunalråd Niklas Nordström – SUCK!

LuleåKommuns ekonomi – SUCK!

Luleå Kommuns visioner o strategi för visionerna – SUCK!

Arbetsgruppen för Vitåskolans bevarande- JAA!!!

Alla småbrnsföraäldrar som inte misströstar – JAA!

Folkviljan i Vitådalen med omgivningar -JAA!

Tomas Karlsson,  Råneå – JAA!

Pontus Johannson, Talesperson för folkupproret mot nerläggning av Vitåskolan- JAA!

Snart börjar den organiserade stölden av våra bärtillgångar!

STIM heter det organ som bevakar alla musikers upphovsrätt och ger dem en ersättning varje gång som deras musik spelas på radio/TV, Spotify mfl.
Hörde på radion att ca 4-5000 thailändare hade sökt tillfälligt arbetstillstånd för att komma hit och plocka bär.

Hur kan det, med detta i minnet, komma sig att ”allemansrätten”, en sedvanerätt som ger envar rätt att för sitt eget behov plocka svamp o bär på annans mark, att denna rätt kan nyttjas av tjänsteföretag som hyr in folk från hela världen, bl.a. thailändare, för att komma hit och industriellt skörda bär på andras marker och att det kan ske utan avtal mellan markägare eller att ersättning för nyttjandet betalas till markägare??

Tänk dig tanken att dessa 4-5000 bärplockare skulle börja fälla träd på annans mark utan tillstånd eller avtal och sedan sälja dessa till externa uppköpare och medlen för försäljningen gick till andra än markägarna.

Denna årligen återkommande rövarverksamhet får väl anses som ytterligare ett exempel hur vi flata svenskar låter oss utnyttjas, i de här fallen av allehanda företag att utan ersättning nyttja våra naturtillgångar.

Jamen säger vän av ordning; det ger ju arbetstillfällen för vår bärindustri! Motargumenten är dels att den här hanteringen är olaglig och i den överväldigande merparten sker vidareförädlingen av bären utanför Sverige. Dessutom, i likhet med musikernas äganderätt till sin musik, hur skulle det se ut om Radio/TV, Spotify mfl nyttjade andras musik utan ersättning!? Det skulle bli krigsrubriker i Sveriges alla tidningar och medier.

Så låt oss börja agera för att få liknande ordentlig ersättning från de som industriellt nyttjar våra marker, såväl enskilda som gemensamma , för att skörda bär o svamp. Dessa bidrar ju inte heller på något sätt till markernas skötsel eller uthållig resurshållning.

Alla dessa tjuvaktiga skator och kråkor

Vårsommaren är här och jag beter mig som en äkta svensk. Vad menar jag då? Jo, jag fortsätter att mata alla de stackars domherrar, talgoxar, bergfinkar, grönsiskor mfl  som utsvultna anlänt efter en tillvaro under vintern i andra sydligare länder. Med dessa småfåglar, som vi alla vill ha kring oss och glädjas åt under sommaren, följer en tjuvaktig och skurkaktig svans i form av strykfåglar som skator och kråkor. Lite pliktskyldigt schasar jag bort skatorna och kråkorna när jag kommer ut och ser dem vid fågelborden. Jag gör inga ytterligare, mer kraftfulla åtgärder, mot dessa tjuvar och fridsstörare trots att jag vet att skatorna stjäl de utsvultna småfåglarnas mat, kör bort dem från maten när de sitter och äter och att skatorna och kråkorna senare under sommaren kommer att bli alltmer fräcka och sluka småfåglarnas ungar liksom att hacka sönder och äta upp de ägg som våra frigående höns lagt. De, liksom alla ”sööta” ekorrar som också stjäl småfåglarnas mat och äter upp deras ungar tär på och blir bara fler för varje år som går, medan småfåglarna blir färre för vart år.

På samma sätt sitter det ett antal skat- , kråk- och ekorrliknande personer, som  inte visat sitt rätta jag förrän efter att de av oss valts att styra och företräda oss små fåglar i den svenska tillvaron, alltmedan de själva berikar sig på våra  gemensamma tillgångar, skriver sig hemma hos mamma för att kunna kvittera ut dubbel bosättning, får EU-traktamente (3000 kr/dygn)trots att de sedan många år bor i EU-huvudstaden, skriver sig i sommarstugan alltmedan de bor med familjen. Listan kan göras lång. Detta sker samtidigt som en annan sorts skator och kråkor bildar gäng som rånar de små fåglarna på deras tillhörigheter, förgiftar inte bara barnens sinnen utan även deras kroppar med dyra droger, som mer eller mindre tvingar de småfåglar som blir begivna på drogerna att själva begå brott mot andra småfåglar, för att finansiera sina skapade giftbehov.

I ett annat land, långt från vår vårsommargrönskas tillvaro, hanterar man situationen på så sätt att man i avsikt att bli kvitt gisslet river ut gangsterskatornas och dito -kråkornas bon, fördriver och utvisar skator och kråkor från sitt territorium, allt  för att rycka undan grunden för sådana gangster och terroristers fortsatta gangstertillvaro.

Men, invänder då våra svenska företrädare, vän av ordning och vän av miljön, att så kan man inte göra, det får räcka med att säga ”ajaj, så får ni inte göra”. Sedan får vi hoppas att alla skator så småningom förstår och blir goda fågelmedborgare och för att understryka hur synd det är om dessa gangsters och terrorister så fortsätter de sin ordström med  ”vi måste öppna vår famn och vårt land för dessa stackars missförstådda” skator och kråkor som haft en så svår tillvaro som gangsters. 

Så i vårt lilla land, anförd av en orangefärgad kramsfågel och en rundlagd gråsparv,  så går ett dekret ut att vi alla måste spara, vi måste dra in på lyx som skolor för våra fågelbarn, göra livet för våra gamla fågelgubbar o -tanter svårare, allt medan vi ska ta ansvar för och underlätta för gangsterskatorna att återkomma och  ta hit sina familjer och nära.

Ja, vad kan man säga om sakernas tillstånd annat än en djup

SUCK!

Maktens arrogans

Vi som har läst vår historia vet att ingen av våra förmåner och de mänskliga rättigheter vi enligt lagen har, har kommit till oss gratis. Arbetarna upplevde det i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, man slöt sig samman för att genom kamp få till stånd fackföreningar och drägliga levnadsförhållanden för vanliga arbetare, vanligt folk. Den kvinnliga rösträtten kom inte heller till genom en slump utan genom kamp, kamp för rätten att få vara och betraktas som myndiga personer som kunde klara av och ha rätten att leva sitt liv efter den egna kompassen. Det finns ett stort antal rättigheter och lagstöd, liksom en folklig förankring för detta sätt att leva och verka, stadfäst i vår svenska grundlag.
När vi sedan går till arvtagarna till de som kämpade för våra rättigheter, och glöm inte att det är för många av de saker vi nu tar för självklara, har inte funnits i sinnevärlden mer än 50-100 år. Arvtagarna, Arbetarpartiet Socialdemokraterna, tycks ha glömt mycket av det de tillsammans med tusenden arbetare kämpade för. Pliktskyldigast paraderar de några hundra partikoryfeer på den internationella arbetardagen under tonerna till internationalen, för att sedan återgå till vardagens maktförvaltning. En förvaltning som i den verklighet vi lever i här i Luleå kommun, innebär att man i ett uttryck för maktens arrogans kör över oss som bor på landsbygden utanför stadskärnan, känner sig kränkta när vi i mångtusental protesterar och framlägger alternativ för hur man kan lösa de sparbeting som kommunens styrelse beslutat om. Det styrande partiet socialdemokraterna i allians med moderaterna är beredda att beröva oss framtiden för vår bygd, landsbygden, och lägger när hela bygden står upp som en enda man/kvinna skulden för att det blir besvärligt på oss, som kämpar för vår nutid och framtid – barnens möjlighet att få gå i skolan. En skolgång åtminstone relativt nära från där de bor i en trygg och kunskapsbefrämjande miljö.
Jag har hela mitt liv levt utifrån en tro att det ska vara möjligt att fritt uttrycka sin åsikt, att de demokratiska spelreglerna gäller för alla och envar. Till min stora sorg ser jag nu hur man monterar ner välfärden, urholkar den enskilde människans möjligheter, enskilt eller i grupp, att faktiskt vara deltagare idet demokratiska förloppet, beslut flyttar ännu längre in i maktens boningar och utövas av sådana som endast bryr sig om att, med läpparnas bekännelse, höra vår åsikt en gång vart fjärde år. Alla andra dagar betraktas och ses vi som valboskap, omyndiga trotsiga ungar som inte förstår vårt eget bästa. Det faktum att Socialdemokraterna vid senaste valet på kommunalt plan förlorade många mandat, kan man med till visshet gränsande snnolikhet koppla till den maktfullkomlighet som pyser ut från stadshuset. Vi har kommunalråd som påminner om fantomen (han påstås finnas, men få har sett honom gå på gatorna som en vanlig man). Man kan ha olika uppfattning om ett föregående Socialdemokratiskt kommunalråd, Kalle Petersen, men han hade ett förhållningssätt som åtminstone jag känner den största respekt och aktning för – han kunde snart sagt varje lunch på vardagarna ses i sin vandring nerför Storgatan i Luleå, möjlig för den som så önskade att inleda samtal med, framföra synpunkter direkt till, eller bara föra ett vänskapligt ”snack” med. Och, snart sagt varje gång jag såg honom strosa nerför Storgatan, så var det människor, vanliga människor, som tog vara på möjligheten till dialog. Demokrati – folkstyre- börjar och slutar där, med att varje individ känner sig delaktig och tillåts vara delaktig i beslut och processer som berör dem, alla andra maktutövarsätt är inte demokrati!

Apropå avsikten att lägga ner byaskolor i Luleå Kommun

Ett enat folk kan aldrig besegras.

Historien har gång på gång visat att när ett folk som varit splittrat i olika frågor ställs inför en gemensam motståndare alltid vunnit, hur övermäktig denne än kan tyckas vara. Kända sådana exempel är när USA försökte bomba norra Vietnam tillbaks till det bara skulle återstå en ofruktbar öken, man sprutade kemikalier över hela djungeln för att avlöva och därmed synliggöra sina motståndare. Vi som är gamla nog minns julbombningarna av Hanoi med en armada av B52’or, en händelse som föranledde dåvarande svenska socialdemokratiske statsäministern Olof Palme att i ett tal kort därefter kalla handlingen för ”dessa satans mördare”. Det nordvietnamesiska kommunistiska samhället glömde sina inre problem med en totlitär regim under behovet att driva ut ”fienden”, den sydvietnamesiska marionettregeringen styrd av USA, ur södern och att återskapa ett förenat Vietnam

Vi minns också dåvarande Sovjets invasion av ett fattigt bergsland, Afghanistan, som med vapen skulle betvingas. Jag bodde i USA när detta skedde och upplevde den amerikanska befolkningens vrede mot detta illdåd. Sedan, när Sovjet tvingats dra sig ur Afghanistan, gjorde USA själv om samma dumhet, man försökte bomba på landet sin politik. Resultatet – landet enade sig åter mot den yttre makten och tvingade även den stormakten att dra sig ur. Så ett land av trashankar ledda av människor med en fanatisk tro att samhället ska styras av  män med sin ideologiska struktur hämtad ur, eller snarare fortfarande befinnande sig på, den europeiska medeltiden med klaner och förtryck av kvinnor som självklar dagordning, detta samhälle enade sig temporärt för att kasta ut motståndaren.

Här i Sverige, har som en följd av mer än 20 års fullständigt misskött invandrings- och asylpolitik, sett ett framväxande parti Sverigedemokraterna, som gjort det de andra partierna inte förmår, talat om och anvisat ”sina lösningar” på denna problematik. Istället för att viddtaga kraftfulla åtgärder så har Regeringen och de övriga partierna levt som om de inte såg några problem, en verklighet som drabbat alltfler vanliga ”svenssons” och som drivit dem in i Sverigedemokraterna. Det duger inte att agera som de andra partierna, utöva läpparnas bekännelse om att det finns problem/utmaningar, vid valspurten och sedan hoppas att vanligt folk ska tro på dessa, även när faktiska åtgärder lyser med sin frånvaro.

Så Niklas Nordström och dina ryggdunkargelikar när ni i sosse-toppen nu driver igenom den politik ni tagit de första stegen mot, så har ni lyckats med att ena hela landsbygden i kommunen mot er och jag kan spå, ja till och med lova, att vid valet 2022 kommer S att fortsätta sin kräftgång och inte ens med moderaternas bistånd bibehålla makten. Men, det bryr du dig förmodligen inte så mycket om, för då om inte förr, så har kommunen tecknat svindyra, långa hyreskontrakt med dina kompisar i fastighetsbranschen för de nybyggda storskolor som de byggt eller påbörjat byggnaden av. Vad gäller dig så föreställer jag mig att du då redan vandrat vidare mot en bra tillvaro inom något av dessa bolag, som tack för hjälpen. Då kommer de som ska reda upp ekonomin i kommunen att verkligen få ta både tunga och smärtsamma beslut och inte som nu för att tillfredsställa okända behov och befarade hemliga avtal som slutits bakom stängda dörrar över huvudet på kommunens invånare.

Nyheter och Tankar från en man på vischan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/48/107048/braennaren.se/public_html/wp-content/plugins/wp-parsi-statistics/class/statistic_class.php on line 88